6 sombreros para pensar

Домашняя Вверх

    

«Seis sombreros para pensar» інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іспанської мови

 

Технологію «Seis sombreros para pensar» Едварда де Боно [1] я адаптувала для практичних занять з методики навчання іспанської мови й культури з метою формування у студентів магістратури методичної компетентності викладача іспанської мови з опертям на тексти автентичних аналітичних методичних праць [2; 3].

Вдома академічна група МЛі51-16 опрацювала розділ 3 «Análisis del corpus» (Р. 19-37) наукового дослідження «El desafío de motivar a los alumnos de ELE, análisis comparativo de dos manuales de enseñanza de ELE entorno a estrategias de aprendizaje de lengua, destrezas de lengua y motivación» [3], авторка якого Marcela Vilches Furió на прикладі загальної теми «Viajes / Vacaciones» аналізує два підручники: Vale 8 (El capítulo 11) і Gente Joven 1 (La unidad 6), за якими навчають іспанської мови як іноземної в Швеції; академічна група МЛі52-16 опрацювала пункт 4 «El componente intercultural en los manuales de ELE» статті «La competencia intercultural y su inclusión en los manuales de ELЕ» [2, с. 74-77], автор якої Antonio Illescas аналізує сучасні підручники (Vive el Español. Curso de Español B1; Prisma A2. Continúa; Aula Internacional 5. B2.2; España siglo XXI. Curso monográfico sobre la España contemporáneа), за якими навчають іспанської мови як іноземної в США.

На практичному занятті студенти обрали капелюх певного кольору окрім синього, який «надягає» викладач. Призначення синього капелюха – управління процесом реалізації ідеї і вирішення завдань (El sombrero azul se ocupa del control y la organización del proceso del pensamiento. También del uso de los otros sombreros [1, р. 17]). Використання синього капелюха першим передбачає формулювання того, що необхідно зробити – визначається мета й конкретизуються завдання практичного заняття. Використання синього капелюха останнім передбачає підведення його підсумків й оцінювання студентів.

На початку практичного заняття викладач у синьому капелюсі озвучив його мету й конкретизував завдання.

Мета – набути уявлення про таке методичне вміння викладача іноземної мови як порівняльний аналіз навчальних матеріалів автентичних підручників.

Завдання:

- ознайомитись з підручниками іспанської мови, за якими навчаються в Швеції й США;

- поглибити знання про підходи до навчання іспанської мови: el enfoque por tareas й el enfoque comunicativo й про міжкультурну компетентність;

- ознайомитись з критеріями аналізу навчальних матеріалів підручників іноземної мови;

- розширити знання про стратегії оволодіння мовними компетентностями;

- удосконалити знання про мотивацію до вивчення іноземної мови. 

Студенти академічної групи МЛі51-16, які «надягли» білий капелюх (El sombrero blanco se ocupa de hechos objetivos y de cifras [2, р. 16]), сфокусували свою увагу на інформації: фактах (складники кожного НМК, структурні частини обох підручників, назви одиниць організації навчального матеріалу, варіації назви загальної теми «Viajes / Vacaciones» у підручниках, реалізовані в них підходи до навчання, мовні аспекти іншомовної мовленнєвої діяльності, вправи й завдання для їх формування тощо), цифрах (два підходи до навчання: el enfoque por tareas й el enfoque comunicativo, кількість вправ і завдань тощо), а також зосередились на додатковій інформації, якої бракує (конкретні сторінки підручників), й розмірковували, з яких джерел і як її набути (завантажити з мережі інтернет необхідні розділи підручників).

Студенти, які «надягли» червоний капелюх – капелюх емоцій, почуттів, інтуїції (El sombrero rojo da el punto de vista emocional [1, р. 17]), озвучили свої почуття (сумнів, упевненість тощо) й емоції (страх, захоплення тощо), які в них викликала думка про таке методичне вміння викладача як порівняльний аналіз підручників іспанської мови як іноземної. Також студенти висловили інтуїтивні здогадки про ефективність навчальних матеріалів цих підручників і реалізованих у них підходів для формування в тих, хто навчаються за цими підручниками, мотивації і стратегій оволодіння іспанською мовою, зокрема її мовними аспектами.

Студенти в позитивному жовтому капелюсі (El sombrero amarillo es optimista y cubre la esperanza y el pensamiento positivo [1, р. 17]) виявили переваги навчальних матеріалів кожного з підручників, окреслили перспективу їх використання для формування мотивації і стратегій оволодіння мовними аспектами іспанської мови.

Чорний капелюх (El sombrero negro cubre los aspectos negativos – porqué algo no se puede hacer [1, р. 17]) є повною протилежністю жовтому. Cтуденти, які «надягли» чорний капелюх, проявляють обачливість, прораховують можливі ризики й приховані загрози. Вони песимістично оцінили навчальні матеріали кожного з підручників: виявили їхні потенційні недоліки (послідовність вправ і завдань, формулювання настанови на їх виконання, наявність / відсутність опор тощо) в формуванні мотивації і стратегій оволодіння мовними аспектами іспанської мови.

Зелений капелюх – капелюх творчості й креативності (El sombrero verde indica creatividad e ideas nuevas [1, р. 17]): генеруються нові ідеї, модифікуються вже існуючі, опрацьовуються чужі доробки, пропонуються альтернативні рішення. Студенти в зеленому капелюсі окреслили можливі варіанти використання навчальних матеріалів цих підручників, а також пропонованих вправ і завдань у власному досвіді викладання іспанської мови під час педагогічної практики.       

Студентки групи МЛі51-16

Бабенко Вікторія

Дмитренко Марина

Тихолоз Любов і Горобчук Олена

Студенти академічної групи МЛі52-16 вдома опрацювали пункт 4 «El componente intercultural en los manuales de ELE» статті «La competencia intercultural y su inclusión en los manuales de ELЕ» [3, с. 74-77] щодо наявності в сучасних підручниках, за якими навчають іспанської мови як іноземної в США (Vive el Español. Curso de Español B1; Prisma A2. Continúa; Aula Internacional 5. B2.2; España siglo XXI. Curso monográfico sobre la España contemporáneа), навчальних матеріалів для формування міжкультурної компетентності.

Студентки групи МЛі52-16

Шульга Анастасія

Юшко Валерія й Мєшкова Тетяна

Студенти, які «надягли» білий капелюх, сфокусували свою увагу на інформації: фактах (назви підручників, їхні автори, структура, наявність навчальних матеріалів для формування міжкультурної компетентності тощо) й цифрах (кількість підручників, роки їх видання, кількість рубрик, обсяг цільових навчальних матеріалів тощо). Студенти під червоним емоційним капелюхом озвучили свої почуття й емоції щодо обов’язкової наявності в підручниках іспанської мови як іноземної навчальних матеріалів для формування міжкультурної компетентності.

Студенти  в позитивному жовтому капелюсі відзначили вагомість навчальних матеріалів кожного з підручників, визначили їхню ефективність для формування міжкультурної компетентності. Cтуденти під чорним капелюхом песимістично оцінили навчальні матеріали кожного з підручників: виявили їхні потенційні недоліки (не корелюють з навчальними темами, завеликий / замалий обсяг, змістовно неадекватні тощо) в формуванні міжкультурної компетентності.

Студенти  в креативному зеленому капелюсі розглянули потенційні можливості використання навчальних матеріалів цих підручників у власному досвіді викладання іспанської мови під час педагогічної практики. Як уже було згадано, останній синій капелюх «одягнув» викладач, який підвів підсумки практичного заняття з методики навчання іноземних мов і культур й оцінив роботу кожного студента.

Список використаних джерел й інтернет-ресурсів

1. de Bono E. Seis sombreros para pensar. Una guía de pensamiento para gente de acción / Edward de Bono / Traducción Marcela Pandolfo : Edición digital. – Modo de acceso www.fceia.unr.edu.ar/.../de%20bono,%20edward%20-%20seis%20

2. Illescas А. La competencia intercultural y su inclusión en los manuales de ELЕ / Antonio Illescas // Portа linguаrum. – № 26. – 2016. – Р. 67-79.

3. Furió M. V. El desafío de motivar a los alumnos de ELE, análisis comparativo de dos manuales de enseñanza de ELE entorno a estrategias de aprendizaje de lengua, destrezas de lengua y motivación / Marcela Vilches Furió : Edición digital. – Modo de acceso https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/.../gupea_2077_26151_1.pdf