6 Thinking Hats

Домашняя Вверх

 

«Six thinking hats» - технологія формування

методичної компетентності викладача іноземної мови

 

Сучасна система формування методичної компетентності викладача іноземної мови є відкритою для оновлення технологій її формування, з-поміж яких я обрала «Six thinking hats» Едварда де Боно.

Технологія «Шість капелюхів мислення» була використана на практичних заняттях з вибіркової дисципліни «Сучасні технології навчання іноземних мов і культур», яка викладається студентам магістратури на факультеті германської філології (спеціальність 014.02 Середня освіта (німецька мова і література)) при опрацюванні тем «Ігрові технології», «Технології з використанням опор», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Кейсові технології». На думку самих студенток, метафора кольорових капелюхів є своєрідною рольової мовою, якою вони обговорюють методичну проблему, відмежовуючись від особистих уподобань і нікого не ображаючи.

Студентки групи СО59-16нім

Технологія «Шість капелюхів мислення» уможливлює заміну нудного й абстрактного обговорення теоретичних питань яскравим і захопливим способом управління мисленням студентів, яке стає більш сфокусованим, конструктивним і продуктивним. У такий спосіб, технологія «Шість капелюхів мислення» сприяє розвитку у студентів творчого й критичного мислення та  вихованню толерантності.