Лекція

Домашняя Вверх

Лекція "Formación en competencia auditiva mediante la comprensión audiovisual:

visión de los científicos ucranianos y españoles"

 

Під час науково-асистенської практики аспірантка ІІІ року навчання Рубан Алла Миколаївна прочитала лекцію студентам магістратури (група МЛі01-18, факультет романської філології) на тему "Formación en competencia auditiva mediante la comprensión audiovisual: visión de los científicos ucranianos y españoles". Презентація лекції.

 

 

Друковані праці з проблеми:

  • Бігич О. Б., Рубан А. М. Подкаст як сучасний засіб формування іспаномовної аудитивної компетентності // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХХУІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Зб. наук. праць. – Вип. 36. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 218-221 (режим доступу http://confscientific.webnode.com.ua);

  • Бігич О. Б., Рубан А. М. Способи контролю розуміння школярами / студентами іспаномовного аудіотексту // Тенденції та перспективи розвитку науки й освіти в умовах глобалізації: Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 28 лист. 2017. С. 270-273 (режим доступу http://confscientific.webnode.com.ua);

  • Ruban A. La comprensión audiovisual en la formación en competencia auditiva // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 28. – 2018. – C. 143-158;

  • Ruban A., Riabchuk Ya. Desarollo de la comprensión audiovisual en el marco de la competencia auditiva en la didáctica española y ukraniana // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 29. – 2018. – C. 142-161.