Методичний батл

Домашняя Вверх

 

Методичний батл майбутніх викладачів іспанської мови

 

Автори статей з фахового електронного журналу redELE María García Cantos і Roberto Ortí Teruel, María Ángeles García Collado надали методичні рекомендації щодо використання в навчанні іспанської мови короткометражних фільмів: художнього фільму “Lo siento, te quiero” [1] й мультиплікаційного фільму “El vendedor de humo” [3].

Попередньо кожна академічна група студентів (МЛі51-16 і МЛі52-16), обравши жеребкуванням художній чи мультиплікаційний фільм, отримала домашнє завдання – опрацювати дотичну статтю.

На практичному занятті викладач у синьому капелюсі озвучив мету й конкретизував завдання практичного заняття.

Мета – презентувати методики використання короткометражних фільмів з метою формування складників іспаномовної комунікативної компетентності.

Завдання:

- ознайомитись з фаховим електронним виданням – журналом redELE (revista electrónica didáctica del español como lengua extranjera);

- набути уявлення про іспаномовну методичну термінологію, зокрема іспанські й іспано-англійські (так звана spanglish) назви етапів навчання аудіювання з опертям на фільми: Antes de la visualización / Previsionado; Durante de la visualización / Visionado; Después de la visualización / Postvisionado;

- порівняти синонімічні іспанські терміни «visualización» і «visionado» з їхнім українським аналогом «відіювання»;

- набути уявлення про слухо-зорову компетентність (la competencia audiovisual) як вид іншомовної комунікативної компетентності;

- ознайомитись з прийомами формування іспаномовної комунікативної компетентності з використанням фільмів, зокрема дебатами як організаційною формою інтерактивного навчання говоріння й педагогічним діалогом як формою взаємодії викладача зі студентом;

- проаналізувати художній і мультиплікаційний фільми як джерела лінгвосоціокультурної / міжкультурної інформації.

Практичне заняття я організувала в формі методичного батлу – студенти з різних груп в однокольорових капелюхах Едварда де Боно [2] змагались на найповніше й найзмістовніше представлення навчальної інформації.

Студенти, які «надягли» білі капелюхи, представили фактичну (автор сценарію, режисер, премії, сюжет тощо) й кількісну (рік виходу, тривалість, кількість персонажів тощо) інформацію про фільм “Lo siento, te quiero” й мультфільм “El vendedor de humo”, а також зосередились на необхідній інформації, якої бракує (цифрові записи художнього й мультиплікаційного фільмів), і вирішили, з якого джерела і як її набути (завантажити з відеохостингу Youtube).

Цибульська Аліна (група МЛі 51-16) і Юшко Валерія (група МЛі52-16) представляють художній фільм і мультфільм

 

Студенти в червоних капелюхах озвучили свої почуття й емоції, які в них викликала думка про залучення до процесу навчання іспанської мови такого дидактичного матеріалу як автентичні короткометражні художні й мультиплікаційні фільми, а також висловили інтуїтивні здогадки про ефективність їх використання для формування мовних, мовленнєвих і лінгвосоціокультурної / міжкультурної компетентностей.

Вікторія Бабенко (група МЛі 51-16) vs. Марія Моргун (група МЛі52-16) озвучують свої почуття й емоції

 

Студенти під жовтими капелюхами виявили переваги автентичних художніх і мультиплікаційних фільмів у формуванні іспаномовної граматичної і мовленнєвих компетентностей в аудіюванні, говорінні, письмі й лінгвосоціокультурної / міжкультурної компетентності, а також окреслили перспективу використання пропонованих авторами статей дидактичних матеріалів, інтерактивних навчальних прийомів, вербальних опор, режимів виконання вправ і завдань тощо, пропонованих авторами статей.

Студенти групи МЛі52-16 вболівають за свою команду

 

Cтуденти, які «надягли» чорні капелюхи, песимістично оцінили використання в процесі формування складників іспаномовної комунікативної компетентності автентичних художніх і мультиплікаційних фільмів, виявили недоліками їх залучення до процесу навчання іспанської мови, піддали сумнівам пропоновану авторами статей інформацію про дидактичні матеріали, інтерактивні навчальні прийоми, вербальні опори, режими виконання вправ і завдань, прорахували труднощі їх практичного застосування в процесі навчання іспанської мови.

Студенти в зелених капелюхах виявили потенційні можливості використання пропонованих дидактичних матеріалів, інтерактивних навчальних прийомів, вербальних опор, режимів виконання вправ і завдань у власному досвіді формування складників іспаномовної комунікативної компетентності під час педагогічної практики.

Владислав Дорошенко (група МЛі 52-16) підводить підсумки методичного батлу

 

Викладач оцінив роботу студентів й обговорив з ними корисність й ефективність інтерактивної технології «Seis sombreros para pensar» для формування їхньої методичної компетентності як майбутніх викладачів іспанської мови.

Список використаних інтернет-ресурсів

1. Cantos M. G. Cortometrajes en el aula de ELE. Explotación didáctica del cortometraje “Lo siento, te quiero” / María García Cantos // redELE. – 2016. – 28 : Edición digital. – Modo de acceso http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle.html

2. de Bono E. Seis sombreros para pensar. Una guía de pensamiento para gente de acción / Edward de Bono / Traducción Marcela Pandolfo : Edición digital. – Modo de acceso www.fceia.unr.edu.ar/.../de%20bono,%20edward%20-%20seis%20

3. Teruel R. O. El cine de animación en el aula de ELE. Propuesta metodológica a partir del cortometraje “El vendedor de humo” / Roberto Ortí Teruel, María Ángeles García Collado// redELE. – 2014. – 26 : Edición digital. – Modo de acceso http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle/2014.html