Презентації виступів

Домашняя

 Презентації виступів на фахових науково-практичних конференціях

Презентація виступу "Сучасні технології навчання іноземних мов і культур" 21 квітня 2017 року на всеукраїнській науково-практичній конференції "Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки"

Презентація виступу "Сучасні підходи до навчання іноземних мов і культур" 12  жовтня 2017 року на міжвузівському методичному семінарі "Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та сектору безпеки"

Презентація виступу "Сучасні технології навчання іноземних мов і культур" 08 грудня 2017 року на  ІІІ міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес"

Презентація виступу "Сучасні технології навчання іноземних мов і культур" 11 квітня 2018 року на міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: діалог мов та культур"

Презентація виступу "Професійно орієнтований підхід до навчання іноземної мови як непрофільної дисципліни" 24  квітня 2018 року на ІІ міжнародній науково-практичній конференції "Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки"

Презентація виступу "Технологія ед'ютейнмент як тренд у навчанні іноземної мови" 27  березня 2019 року на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції "Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки"