Технології. Лекції

Домашняя Вверх

Контент лекцій з вибіркової дисципліни

«Сучасні технології навчання іноземних мов і культур»

 

Лекція 1

Тема: Типи педагогічних технологій. Типи ТНІМіК на засадах гуманної особистісної орієнтації процесу навчання.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з класифікацією педагогічних технологій і типами ТНІМіК, зокрема на засадах гуманної особистісної орієнтації процесу навчання.

Провідна ідея: Взаємопов’язаність і взаємозумовленість інноваційних педагогічних технологій і методичних ТНІМіК.

Основні проблеми: Засади й критерії типології ТНІМіК.

Ключові поняття теми: поняття технології навчання; типологія ТНІМіК.

Зміст: класифікація педагогічних технологій, типи ТНІМіК.

 Лекція 2

Тема: Типи ТНІМіК  на засадах гуманної особистісної орієнтації процесу навчання.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з типами ТНІМіК  на засадах гуманної особистісної орієнтації процесу навчання.

Провідна ідея: Особистісно-діяльнісний підхід  як підґрунтя гуманної особистісної орієнтації процесу навчання іноземних мов і культур у ЗВО.

Основні проблеми: Урахування в процесі формування у студентів ІКК особистісного підходу.

Ключові поняття теми: технологія співпраці.

Зміст: Особистісний складник особистісно-діяльнісного підходу, види технологій співпраці.

 Лекція 3

Тема: Типи ТНІМіК на засадах активізації й інтенсифікації діяльності студентів.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з типами ТНІМіК на засадах активізації й інтенсифікації учіння студентів.

Провідна ідея: Можливість активізації й інтенсифікації навчальної діяльності викладача й учіння студента засобами сучасних методичних технологій.

Основні проблеми: Інтеграція ігрових технологій, технологій обговорення дискусійних питань, технологій проблемного навчання до процесу формування у студентів ІКК.

Ключові поняття теми: ігрові технології; технології обговорення дискусійних питань; технології проблемного навчання.

Зміст: види ігрових технологій; технологій обговорення дискусійних питань; технологій проблемного навчання.

 Лекція 4

Тема: Типи ТНІМіК на засадах активізації й інтенсифікації діяльності студентів.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з типами ТНІМіК на засадах ефективності управління й організації процесу навчання.

Провідна ідея: Можливість активізації й інтенсифікації навчальної діяльності викладача й учіння студента засобами сучасних методичних технологій.

Основні проблеми: Інтеграція технологій проектного навчання, технологій інтенсивного навчання, технологій навчання з використанням опор до процесу формування у студентів ІКК.

Ключові поняття теми: технології проєктного навчання; технології інтенсивного навчання; технології навчання з використанням опор.

Зміст: види технологій проєктного навчання; технологій інтенсивного навчання; технологій навчання з використанням опор.

 Лекція 5

Тема: Типи тТНІМіК  на засадах ефективності управління й організації процесу навчання.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з типами ТНІМіК  на засадах ефективності управління й організації процесу навчання.

Провідна ідея: Можливість ефективності управління й організації процесу формування ІКК засобами сучасних методичних технологій.   

Основні проблеми: Інтеграція технологій комп’ютерного навчання, технологій диференційованого навчання, технологій індивідуалізованого навчання до процесу формування у студентів ІКК.

Ключові поняття теми: технології комп’ютерного навчання; технології диференційованого навчання; технології індивідуалізованого навчання.

Зміст: види технологій комп’ютерного навчання; технологій диференційованого навчання; технологій індивідуалізованого навчання.

 Лекція 6

Тема: Типи ТНІМіК  на засадах ефективності управління й організації процесу навчання.

 Мета вивчення: Ознайомити студентів з типами ТНІМіК  на засадах ефективності управління й організації процесу навчання.

Провідна ідея: Можливість ефективності управління й організації процесу формування ІКК засобами сучасних методичних технологій.   

Основні проблеми: Інтеграція технологій «Портфоліо», технологій групового навчання до процесу формування у студентів ІКК.

Ключові поняття теми: технології «Портфоліо»; технології групового навчання.

Зміст: види технологій «Портфоліо»; технологій групового навчання.

Лекція 7

Тема: Типи ТНІМіК  на засадах ефективності управління й організації процесу навчання.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з типами ТНІМіК  на засадах ефективності управління й організації процесу навчання.

Провідна ідея: Можливість ефективності управління й організації процесу формування  ІКК засобами сучасних методичних технологій.   

Основні проблеми: Інтеграція технологій навчання «Case Study», ІКТ до процесу формування у студентів ІКК. 

Ключові поняття теми: технології навчання «Case Study»; ІКТ навчання іноземних мов і культур.

Зміст: види технологій навчання «Case Study»; ІКТ навчання іноземних мов і культур.

 Лекція 8

Тема: Типи тТНІМіК  на засадах дидактичного вдосконалення й реконструювання навчального матеріалу.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з типами ТНІМіК на засадах дидактичного вдосконалення й реконструювання навчального матеріалу.

Провідна ідея: Вдосконалення й реконструювання дидактичного матеріалу передбачають власні технологій навчання іноземних мов і культур.

Основні проблеми: Інтеграція технологій навчання «Діалог культур», технологій модульного навчання, технологій інтегрованого навчання, технології концентрованого навчання до процесу формування у студентів  ІКК.    

Ключові поняття теми: технології навчання «Діалог культур»; технології модульного навчання; технології інтегрованого навчання; технології концентрованого навчання.

Зміст: види технологій навчання «Діалог культур»; технологій модульного навчання; технологій інтегрованого навчання; технологій концентрованого навчання.

  Лекція 9

Тема: Типи ТНІМіК  у межах альтернативних педагогічних технологій.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з типами ТНІМіК  у межах альтернативних педагогічних технологій.

Провідна ідея: Альтернативні педагогічні технології як сучасні тенденція вищої освіти.

Основні проблеми: Інтеграція технології «Дальтон-план»; тандем-технології; технології продуктивного навчання; технології майстерень, технології природовідповідності до процесу формування у студентів ІКК.

Ключові поняття теми: технології «Дальтон-план»; тандем-технології; технології продуктивного навчання; технології майстерень, технології природовідповідності.

Зміст: види технологій «Дальтон-план»; тандем-технологій; технологій продуктивного навчання; технологій майстерень, технологій природовідповідності

 Лекція 10

Тема: Сучасні методичні дослідження ТНІМіК у ЗВО.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з сучасними методичними дослідженнями ТНІМіК у ЗВО.

Провідна ідея: Практична реалізація ТНІМіК  у сучасних методичних дослідженнях.

Основні проблеми: Теоретико-експериментальне дослідження ТНІМіК вітчизняними й зарубіжними методистами.

 Ключові поняття теми: дисертація, автореферат, фахові видання ДАК МОН України, упровадження результатів дослідження, фахові конференції.

Зміст: вітчизняні й зарубіжні методичні дисертаційні дослідження ТНІМіК у  ЗВО.