Підходи. Лекції

Домашняя Вверх

Контент лекцій з вибіркової дисципліни

«Інноваційні підходи до навчання іноземних мов і культур»

Лекція 1

Тема: Типи підходів до навчання іноземних мов і культур (НІМіК).

Мета вивчення: Ознайомити студентів з типологією підходів до НІМіК.

Провідна ідея: Взаємопов’язаність і взаємозумовленість підходів, методів і технологій НІМіК.

Основні проблеми: Засади й критерії типології підходів до НІМіК.

Ключові поняття теми: поняття «підхід до НІМіК»; типологія підходів до НІМіК.

Зміст: класифікація підходів до НІМіК, критерії класифікації.

Лекція 2

Тема: Комунікативний підхід до НІМіК. Комунікативно-діяльнісний підхід. Комунікативно-інтерактивний підхід. Комунікативно когнітивний підхід.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з комунікативним підходом до НІМіК.  

Провідна ідея: Комунікативний підхід як контекст формування ІКК у ЗВО.

Основні проблеми: Формування у студентів ІКК у контексті комунікативного підходу.

Ключові поняття теми: Комунікативний підхід. Комунікативно-діяльнісний підхід. Комунікативно-інтерактивний підхід. Комунікативно когнітивний підхід.

Зміст: Комунікативний підхід до НІМіК та його різновиди.

Лекція 3

Тема: Професійно орієнтований підхід до НІМіК.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з підходами до НІМіК: експерієнційним, конструктивістським, інтегрованим підходами, підходами «learning by doing», CLIL.

Провідна ідея: інтегрований, експерієнційний, конструктивістський підходи, підходи «Learning by doing» і CLIL як контекст формування ІКК у ЗВО.

Основні проблеми: Формування у студентів ІКК у контексті інтегрованого, експерієнційного, конструктивістського підходів, а також «Learning by doing» і CLIL.

Ключові поняття теми: професійно орієнтований, інтегрований, експерієнційний, конструктивістський підходи, підходи «Learning by doing», CLIL.

Зміст: професійно орієнтований підхід до НІМіК та його різновиди: Інтегрований підхід. Експерієнційний підхід. Конструктивістський підхід. «Learning by doing». CLIL.

Лекція 4

Тема: Культуро орієнтований підхід до НІМіК.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з  міжкультурним, лінгвокраїнознавчим і соціокультурним підходами до НІМіК.

Провідна ідея: Міжкультурний, лінгвокраїнознавчий і соціокультурний підходи як контекст формування ІКК у ЗВО.     

Основні проблеми: Формування у студентів ІКК у контексті лінгвокраїнознавчого й соціокультурного підходів.

Ключові поняття теми: культуро орієнтований підхід до НІМіК та його різновиди: міжкультурний, лінгвокраїнознавчий, соціокультурний, лінгвокультурологічний і комунікативно-етнографічний підходи.

Зміст: Культуро орієнтований підхід до НІМіК. Міжкультурний підхід. Лінгвокраїнознавчий підхід. Соціокультурний підхід. Лінгвокультурологічний підхід. Комунікативно-етнографічний підхід.

Лекція 5

Тема: Сучасні методичні дослідження підходів до НІМіК у ЗВО.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з сучасними методичними дослідженнями підходів до НІМіК у ЗВО.

Провідна ідея: Практична реалізація підходів до НІМіК у сучасних методичних дослідженнях.

Основні проблеми: Теоретико-практичне дослідження підходів до НІМіК вітчизняними й зарубіжними методистами.

 Ключові поняття теми: дисертація, автореферат, фахові видання ДАК МОН України, упровадження результатів дослідження, фахові конференції.

Зміст: вітчизняні й зарубіжні методичні дисертаційні дослідження підходів до НІМіК у ЗВО.