Аналітичний огляд освітнього сайту «Deutsch für dich»

 

Німецька мова є однією з найпоширеніших мов у світі. Офіційною державною мовою вона є у семи країнах: Німеччині, Австрії, Ліхтенштейні, Швейцарії, Люксембурзі, Бельгії та Італії. Проте на сьогоднішній день німецьку мову вивчає велика кількість людей з усіх куточків світу. У порівнянні з 1983 р., коли німецька мова вивчалась у державних школах 88-ми країн, сьогоднішня кількість країн, де вивчається німецька мова у школах, зросла до 117. На сьогоднішній день німецьку мову вивчає приблизно 15 млн. людей, що не викликає жодного подиву, адже німецька мова – це мова технічного прогресу та нових технологій [6].

Зважаючи на таку популярність німецької мови, використання сучасних засобів формування німецькомовної комунікативної компетентності на різних ступенях навчання, зокрема в мовних ВНЗ, наразі залишається актуальним питанням.

Сучасна молодь надає перевагу новітнім технологіям навчання, тому освітній сайт може стати надзвичайно ефективним навчальним засобом. Освітній сайт – це цілісна, концептуально обґрунтована й структурно вибудована система, яка об’єднує взаємопов’язані веб-сторінки, зміст яких підпорядковано загальній ідеї та виражено в конкретних цілях і завданнях кожної з них [4].

Для аналізу пропонуємо освітній сайт з формування німецькомовної комунікативної компетентності «Deutsch für dich», який було створено за підтримки Гете-інституту. Стартова сторінка (рис. 1) повідомляє, що на сайті можна безкоштовно вивчати

  

Рис. 1. Стартова сторінка сайту «Deutsch für dich»

німецьку мову та пропонує список запропонованих можливостей сайту: інтерактивні навчальні ігри, що допомагають покращити знання німецької мови на всіх рівнях; чат експертів; форум і групи. Вже зі стартової сторінки  складається приємне враження про сайт й охоплює невпинне бажання почати навчання. Зареєструвавшись, користувачі мають право вільного доступу до сайту. Увійшовши на сайт під своїм іменем, користувачу для роботи пропонуються такі рубрики : Start, Lernen, Forum, Gruppen, Freunde, Nachrichten, Profil (рис. 2).

  

Рис. 2. Рубрики сайту

Рубрика Start містить новини про те, що відбулось останнім часом на сайті: чи то долучили нові вправи, чи то хтось прокоментував твій запис тощо. Рубрика Lernen є основною навчальною базою сайту, до аналізу якої ми звернемось пізніше. Рубрика Forum є звичайним форумом, на якому користувачі можуть спілкуватись на різні теми (рис. 3). Основними темами

  

Рис. 3. Огляд форумів

форуму є «Актуальна Німеччина», «Граматика», «Поради для навчання», «Письмо», «Лексика» та «Кола знайомства». Кожна тема має безліч підтем, які можуть створювати самі ж користувачі. Останнє і є основним недоліком цієї рубрики, адже підтеми дуже часто повторюються, а іноді просто не мають сенсу. У рубриці Gruppen (рис. 4) користувачі можуть створювати різні групи за інтересами, в межах якої відбувається спілкування.

  

Рис. 4. Групи сайту

У рубриці Freunde (рис. 5) користувач може переглянути своїх друзів на сайті та партнерів по навчанню, з яким він може спілкуватись у будь-який час.

  

Рис. 5. Друзі користувача

У рубриці Nachrichten користувач може прочитати надіслані йому повідомлення. Остання рубрика Profil дає можливість користувачеві керувати своїм профілем.

Найцікавішою рубрикою для всіх, хто вивчає німецьку мову, є Lernen, адже саме за допомогою навчальних матеріалів цієї рубрики студент може формувати певні компетентності й удосконалювати їх. Методикою навчання іноземних мов і культур передбачається формування мовних лексичної, фонетичної та граматичної компетентностей і мовленнєвих компетентностей у говорінні, читанні, аудіюванні та письмі. Відкриваючи рубрику Lernen, користувач не бачить чіткого поділу за основними видами мовленнєвої діяльності. Проте, сайт пропонує велику кількість навчальних блоків (рис. 6), які комбінують усі ці види.

  

Рис. 6. Навчальні блоки

Кожен блок має свою тему, відповідну тематичну ілюстрацію ліворуч, тематичний опис блоку, рівень володіння мовою користувача, на якого цей блок розрахований, та види діяльності, яким користувач буде опановувати впродовж виконання завдань кожного навчального блоку. Позначка позначає читання,  – роботу над лексикою,  – аудіювання, – письмо. Розглянемо один із навчальних блоків, який містить усі чотири види мовленнєвої діяльності «Німецька з легкістю: Це – Момока» (рис. 7).

Рис. 7. Навчальний блок «Німецька з легкістю: Це – Момока»

 Під назвою блоку розміщений його опис, що дозволяє користувачеві дізнатись тематику блоку та його основну мету. Нижче знаходиться посилання на коментарі користувачів та їхня оцінка (Gefällt mir). Праворуч бачимо рівень володіння мовою, на який розрахований навчальний блок – А1, види мовленнєвої діяльності – аудіювання, читання, письмо й робота над лексикою, тему, до якої належить блок – «Повсякденне життя в Німеччині», та формат роботи. В цьому випадку – це робота з відео.  Натискаючи на назву блоку, користувач переходить безпосередньо до виконання вправ. На нього чекає список завдань, які він має виконати (рис. 8).

  

Рис. 8. Список завдань блоку

Першим завданням є перегляд відео та перевірка його розуміння. Відео під назвою «Sie oder du? Formell oder informell (рис. 9) передбачає формування лінгвосоціокультурної компетентності, адже кожній людині, вивчаючи німецьку мову, необхідно знати, як звертатись до своїх ровесників і до людей, старших за віком. Адже, якщо в українській мові є розрізнення у звертанні, то в англійській немає: you і для ровесників, і для людей старших за віком.

  

Рис. 9. Відео «Sie oder du? Formell oder informell

Для перевірки розуміння відео використовується тест множинного вибору, результати якого можна отримати одразу ж, натиснувши Prüfen (рис. 10)

  

Рис. 10. Перевірка розуміння відео – тест множинного вибору

Виконавши перше завдання й отримавши за нього галочку , користувач переходить до наступного завдання – тесту перехресного вибору (рис. 11). Запропоноване завдання передбачає формування компетентності в діалогічному мовленні: підтримувати спілкування, запитувати інформацію, давати відповіді на прості запитання.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Тестове завдання перехресного вибору

Третє завдання тісно пов’язане з другим, адже передбачає навчання користувача використовувати правильні питальні слова у запитаннях. Користувачам пропонується заповнити пропуски, обравши правильну відповідь (рис. 12).

  

Рис. 12. Тестове завдання альтернативного вибору

Наступне завдання під назвою «Guten Tag!» und wann «Hallo» спрямоване на формування репродуктивних лексичних навичок, а саме на правильнее вживання форми привітання та прощання в залежності від ситуації, та представляє собою тест перехресного вибору (рис. 13). До кожної фотографії користувач має дібрати відповідну форму привітання та прощання. Результати тесту можна отримати одразу ж після виконання. Відмітимо підбір гарних та яскравих ілюстрацій, що сприяють створенню асоціацій та кращому запам’ятовуванню лексичних одиниць.

  

Рис. 13. Тест перехресного вибору

Наступне завдання під назвою «Name, Land, Sprachen» передбачає виконання тесту множинного вибору. Користувач повинен з’єднати об’єкт запитання з самим запитанням (рис. 14).

  

Рис. 14. Тестове завдання множинного вибору

Цікавою є вправа на заповнення пропусків під назвою «Wer ist das?» (рис. 15). Користувачам надається інформація про дівчину Моноку: ім’я, країна, місце проживання, вік, професія та мови, якими вона володіє. Вище запропоновані дієслова, які необхідно вжити в правильній граматичній формі. Отже, вправа спрямована на формування не лише лексичної, але й граматичної компетентності.

    

Рис. 15. Вправа «Wer ist das?»

Останнє завдання під назвою«Mein Profil» має на меті формування мовленнєвої компетентності в письмі (рис. 16). Маючи зразком невеличкий текст з попередньої вправи та орієнтовні запитання, користувачі мають написати у коментарях відповідний текст про себе. Недоліком є те, що лише інші користувачі можуть прокоментувати написаний текст і виправити помилки. Адміністрація сайту лише відповідає на певні запитання, які пов’язані з організацією сайту, але помилки виправити нікому.

  

Рис. 16. Вправа «Mein Profil»

Великим плюсом проаналізованих вправ є, по-перше, наявність фотографій до кожної з них, по-друге, можливість коментувати кожну вправу. Наприклад, у вправі № 3 цього навчального блоку користувачі почали дискусію навколо питання «Wer bist du?» («Хто ти є?»), адже в англійській мові запитати «Who are you?» вважається грубим (рис. 17). Такі коментарі та дискусії сприяють формуванню міжкультурної компетентності.

  

Рис. 17. Коментарі до вправи «Fragen an Monoka»

Підводячи підсумки нашого аналізу, виокремимо плюси й мінуси освітнього сайту «Deutsch für dich». Серед мінусів  відмітимо відсутність будь-яких граматичних правил безпосередньо в навчальних блоках. Деякі правила наявні на форумах, проте вони розміщені самими користувачами, що апріорі не варто брати за основу вивчення тієї чи іншої граматичної теми. Мінусом є велика кількість повноважень, що мають користувачі, які насправді мали б бути повноваженнями виключно розробників сайту, наприклад, створення форумів, тем тощо. На жаль, сайт не надає можливості  формувати фонетичну компетентність, яка є дуже важливою на початковому ступені вивчення німецької мови.

До плюсів віднесемо можливість спілкуватись з однодумцями, іноземцями, знаходити собі партнерів по навчанню, долучатись до різних груп, спілкуватись на форумах. Що ж стосується навчальних блоків, неабияку роль відіграє логічність і структурованість вправ. На процес навчання позитивно впливає наявність великої кількості ілюстрацій, які супроводжують абсолютно всі вправи, адже ілюстрації завжди допомагають вибудувати певні асоціації та запам’ятати матеріал. Так, на сайті немає чітко виокремлених рубрик за мовними й мовленнєвими компетентностями, тому навчання можна назвати не аспектним, а комбінованим. Проте чи є це мінусом? Уже давно стало зрозумілим, що читання є нерозривним з лексикою, а лексика з граматикою і з певними культурними особливостями країни. Отже, ми дійшли висновку, що вдало комбіноване навчання, передбачене сайтом, – це лише плюс. Дуже корисною для викладачів, які користуються цим сайтом, є наявність деяких навчальних матеріалів у форматі PDF.

Таким чином, навчальні матеріали проаналізованого освітнього сайту «Deutsch für dich» можуть слугувати допоміжними для викладачів німецької мови в процесі формування практично всіх видів німецькомовної комунікативної компетентності.

Література

1. Бігич О. Б. Аналітичний огляд освітніх сайтів для навчання угорської мови / О. Б. Бігич, Т. В. Солом’янюк // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 42-46.

2. Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2014. – № 3. – С. 3-7.

3. Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб формування у студентів-філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 50-54.

4. Габова М. А. Мастер-класс «Образовательный сайт: технология создания и использования» / М. А. Габова // [Електронний  ресурс] Режим доступу http://wiki.kgpi.ru/mediawiki/index.php

5. Deutschfürdich [Електронний ресурс] – Режим доступу https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm

6. Welche Rolle spielt Deutsch international? [Електронний ресурс] – Режим доступу  https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/bildung-lernen/welche-rolle-spielt-deutsch-international