Аналітичний огляд освітнього сайту Deutsch-online

 

За статистикою, понад 16,5 млн. людей у різних куточках планети вивчають німецьку мову як іноземну. Адже це мова економіки, науки та культури, мова, котра посідає друге місце в Інтернеті та третє місце у світовій продукції книжок. Німецька мова, поряд з англійською, іспанською, італійською та французькою, є однією з найвідоміших та найпопулярніших європейських мов сьогодення, якою написана друга за величиною після англійської мови кількість наукових праць, художніх творів і публіцистичних текстів. У другій половині ХІХ ст. - на початку ХХ ст. німецька мова була чи не найпопулярнішою мовою вчених. Отже вона є не лише засобом спілкування і служить не тільки для передачі готових думок, куди серйознішою є її місія – бути способом народження тих думок.

Викладачі німецької й інших іноземних мов, укладаючи плани-конспекти аудиторних занять і сценарії позааудиторних заходів, активно використовують дидактичні матеріали, запозичені з німецькомовних освітніх сайтів. Освітній сайт є цілісною, концептуально обґрунтованою і структурно вибудованою системою, яка об’єднує взаємопов’язані веб-сторінки, зміст яких підпорядковано загальній ідеї та виражено в конкретних цілях і завданнях кожної з них.

Саме цільовий освітній сайт уможливлює формування складників німецькомовної комунікативної компетентності. Так, сайт Deutsch-online (рис. 1) має на меті формування у користувача мовних (фонетичної, лексичної, граматичної) і мовленнєвих (в аудіюванні, читанні, говорінні) компетентностей. На сайті пропонується широкий спектр завдань для користувачів з різним рівнем знання німецької мови.

Рис. 1. Титульна сторінка сайту Deutsch-online

 Рубрика Інфо пропонує чотири гіперпосилання на підрубрики: 1) про німецьку мову, 2) про Німеччину, 3) цікаві факти, 4) історія Німеччини. Зміст рубрики Навчальне складають такі підрубрики: німецький алфавіт, граматика, онлайн-уроки, лексика: слова за темами, фонетика, тести і вправи, онлайн-перекладач, навчальні ігри. В підрубриці Німецький алфавіт (рис. 2) початківцям запропоновано німецький алфавіт, який супроводжується візуальною опорою й відеоматеріалами. У підрубриці розміщено кольорові літери алфавіту із зображенням тварин.

 

Рис. 2. Фрагмент підрубрики Німецький алфавіт

 У підрубриці Граматика представлено граматичні правила, зокрема іменник (Substantiv), прикметник (Adjektiv), дієслово (Verb), числівник (Zahlwort), прийменник, частка (Präposition, Partikel), сполучник (Konjunktion), займенник (Pronomen), речення (Satz). Підрубрика  Онлайн-уроки містить добірку онлайн-уроків німецької мови. За допомогою цих уроків користувач може пройти шлях від початківця до людини, яка знає основи граматики, вміє читати, писати і говорити  німецькою мовою. Підрубрика Лексика: слова по темам орієнтована на формування лексичної компетентності. Користувачу пропонуються лексичні одиниці з тем Базові слова, Люди, Зовнішність, Будинок, Транспорт, Їжа, Робота, Спорт, Здоров'я, Навколишнє середовище, Навчання. Так, лексичні одиниці з теми Базові слова супроводжуються озвученням (рис. 3).

 

Рис. 3. Фрагмент семантизації лексичних одиниць з теми Базові слова

Лексичні одиниці з теми Сім'я семантизуються через наочність, переклад і супроводжуються озвученням (рис. 4). Водночас пропонується інтерактивний словник з теми Сім'я, який містить наочність і озвучення лексичних одиниць (рис. 5.

Рис. 4. Фрагмент семантизації лексичних одиниць з теми Сім'я

Рис. 5. Фрагмент інтерактивного словника з теми Сім'я

Лексичні одиниці з теми Частини тіла семантизуються через наочність та відео з частинами тіла людини (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент семантизації лексичних одиниць з теми Частини тіла

Також освітній сайт пропонує інтерактивні словники з теми Частини тіла (рис. 7).

Рис. 7. Фрагмент інтерактивних словників з теми Частини тіла

 Водночас окрім лексичних одиниць з тем на сайті пропонуються найважливіші мовленнєві вирази, стійкі вирази німецької мови в картинках та з перекладом й поясненням німецькою мовою (рис. 8), 1000 найуживаніших німецьких слів, добірки слів і виразів з різних тем від DW, 500 важливих німецьких дієслів, 570 найважливіших прикметників, питальні слова, німецькі прислівники, числівники, 116 неправильних німецьких дієслів, дієслова з керуванням.

 

Рис. 8. Фрагмент семантизації стійких виразів німецької мови

Підрубрика Лексика: слова по темам дозволяє користувачеві вправлятися у вживанні дієслів. Сайт пропонує тест-пазл на керування дієслів (рис. 9) і різноманітні навчальні ігри, наприклад, на співвіднесення німецьких дієслів з їх перекладом (рис. 10).

Рис. 9. Тест-пазл на керування дієслів

 

Рис. 10. Фрагмент навчальної гри

У підрубриці Фонетика користувач може ознайомитися з правилами читання й вимови, з вимовою літери "R", з порадами щодо поліпшення вимови та опанувати вимову з носієм. Підрубрика Тести і вправимістить різні види тестових завдань (рис. 11), тексти з пропусками (рис. 12), вправи на розуміння тексту, вікторини (рис. 13), тести з німецької мови для школярів, тест з країнознавства, тести з німецької мови від Гете-Інституту. Користувач може за допомогою тестів визначити рівень володіння німецькою мовою.

Рис. 11. Тест на визначення роду іменника з теми Меблі

Рис. 12. Вправа в заповненні пропусків

Рис. 13. Вікторина

Спектр різноманітності тестів і вправ є досить широким і рівнево структурованим. На складність тексту вказує колір позначок поряд з текстом. Зелений колір вказує на те, що завдання є простим, жовтий колір – завдання середнє за складністю, червоний колір – завдання складне.

Підрубрика Навчальні ігри презентує широкий спектр ігор для вивчення німецької мови:словниковий тренажер Lingo, ігри "Der-Die-Das", "Неправильні дієслова", "Котра година?", "Хрестики-нулики", "Антоніми", IQ-тест  німецькою мовою, "Хто хоче стати мільйонером", кросворди, гра Super Special Quiz від WDR, Lingua Mania, пазл по федеральним землям Німеччини.

Суть Lingo (рис. 14) полягає в візуальному сприйнятті нових слів і їх запам'ятовуванні шляхом повторення. Користувач повинен співвіднести картинку зі словом. У грі "Der-Die-Das" (рис. 15) необхідно вибрати артикль, що відповідає заданому іменнику, і тільки після правильного виконання завдання можна прослухати звуковий варіант слова. Підрубрика Навчальні ігри пропонує ігри як у довільному порядку, так і за рівнями володіння користувачем німецькою мовою.

Рис. 14. Словниковий тренажер Lingо

Рис. 15. Гра "Der-Die-Das"

Рубрика, присвячена рецептивним видам мовленнєвої діяльності Медіатека, вміщує низку підрубрик: відеоматеріали, аудіоматеріали, тексти і топіки, радіо німецькою мовою, трансляція німецького телебачення, діалоги, бібліотека. Змістове наповнення підрубрики Відеоматеріали пропонує мультфільм Kikoriki, cеріал"Extr@ Deutsch" (рис. 16), новелу від DW "Jojo sucht das Glück", відеоуроки німецької мови від Bernd Zische тощо. Сайт пропонує скрипти, завдання та вправи до кожного серіалу.

 

Рис. 16. Серіал "Extr@ Deutsch"

Зміст підрубрики  Аудіоматеріали складають  аудіоуроки німецької мови онлайн, аудіювання німецькою мовою, подкаст "Тюпіш Дойч", а також 2 гіперпосилання на німецьке радіо онлайн й аудіотренер від DW (з субтитрами). До кожного аудіотексту пропонуються завдання з 3-ма рівнями складності: простий, середній і складний. Підрубрика Тексти і топіки вміщує короткі й нескладні тексти і твори з найбільш популярних і цікавих тем: топіки про Німеччину і німецьку мову, про мене і моє життя, про їжу і харчуванні, про відпочинок і вільний час, про культуру й мистецтво, про покупки, про природу, про здоров'я і шкідливі звички, економічні топіки. Майже всі тексти структуровано за рівнем знань користувача. Підрубрика Трансляція німецького телебачення презентує широкий спектр німецьких телеканалів (рис. 17).

Рис. 17. Німецьке онлайн телебачення

 Підрубрика Діалоги німецькою мовою уможливлює формування компетентності у діалогічному мовленні завдяки пропонованим діалогам з різних життєвих тем: "Замовлення в ресторані", "Знайомство", "В аеропорту" тощо. До кожного діалогу додається текст німецькою мовою та паралельний переклад, наочність, а також звуковий варіант діалогу (рис. 18).

Рис. 18. Діалог "Вибачте!"

 Підрубрика Бібліотека є добіркою анекдотів німецькою мовою, прислів'їв і приказок з аудіосупроводом і дослівним перекладом і з аналогами російською мовою, цитат відомих німців, казок з аудіо-/відеосупроводом, 100 німецьких віршів, а також підручників, посібників і літератури німецькою мовою. Наразі підрубрика з віршами знаходиться в стадії наповнення.

Для тих, кому не до вподоби вчити мову самостійно, освітній сайт пропонує  рубрики "Репетитори з німецької мови" і "Курси німецької мови", де користувач зможе підібрати собі зручний варіант навчання у його місті або дистанційно через Скайп, а також дізнатися все про навчання в Німеччині.

Окрім насиченого змістового наповнення сайт вдало розроблено з позиції дизайнерського рішення. Колористика тексту витримана у пастельних тонах, а ілюстрації подано з використанням всього спектру кольорової гами, що позитивно впливає на користувача з точки зору психологічних факторів.

Функціональність сайту забезпечено зручним доступом до гіперпосилань і легким завантаженням файлів.

До недоліків сайту віднесемо те, що не всі гіперпосилання активуються.

Отже, матеріали освітнього сайту Deutsch-online мають на меті формування мовних (фонетичної, лексичної, граматичної) і мовленнєвих (в аудіюванні, читанні, говорінні) компетентностей німецькою мовою.