Лекції014

Домашняя Вверх

Теми лекцій

Методика навчання іспанської мови в ЗСО

Y семестр

 • Цілі, зміст, принципи навчання ІМ

 • Підходи, методи, прийоми, засоби навчання ІМ

 • Класифікація вправ. Система вправ для формування ІКК

 • Методика формування іспанськомовної ФК

 • Методика формування іспанськомовної ЛК

 • Методика формування іспанськомовної ГК

 • Методика формування іспанськомовних КТЧ і КТП

YІ семестр

 • Загальна характеристика МД. Психолінгвістичні засади розвитку мовленнєвих умінь ІМ.

 • Методика формування іспанськомовної КА

 • Методика формування іспанськомовної КЧ

 • Методика формування іспанськомовної КДМ

 • Методика формування іспанськомовної КММ

 • Методика формування іспаноськмовної КП

 • Система контролю й оцінювання рівня сформованості в учнів ІКК

УІІ семестр

 • Особливості планування освітнього процесу з ІМ у ЗСО.
 • Методика навчання ІМ у початковій школі.
 • Особливості планування уроків ІМ у 5-6-их і 7-9-их класах ЗСО.
 • Методика навчання ІМ в основній школі.
 • Особливості планування уроків ІМ у старшій (профільній) школі ЗСО.
 • Методика навчання ІМ у старшій (профільній) школі ЗСО.
 • Особливості планування й організації позакласної роботи з ІМ у ЗСО.

Методика навчання іспанської мови в ЗЗСО різного типу

УІІ семестр

 • Завдання іншомовної освіти в контексті НУШ. Cучасні й перспективні типи ЗЗСО.
 • Методична компетентність учителя ІМ. Атестація й сертифікація вчителів ІМ. Портфоліо вчителя ІМ.
 • Система навчання ІМ у 10-11-му класах (профільний рівень) .

 • Методика викладання курсів за вибором у 10-11-му класах (профільний рівень).
 • Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів з ІМ у 11-му класі (профільний рівень). ДПА.
 • Методика навчання ІМ як другої іноземної у базовій школі
 • Методика навчання ІМ як другої іноземної у профільній школі