Контент  лекцій

Домашняя Вверх

Контент  лекцій

Лекція 1

Тема: Структура лінгвосоціокультурної компетентності.

Мета вивчення: Ознайомити студентів зі структурою лінгвосоціокультурної компетентності.

Провідна ідея: Лінгвосоціокультурна компетентність як цільова для формування в закладах середньої освіти в контексті культуро зорієнтованого підходу.

Основні проблеми: Складники лінгвосоціокультурної компетентності.

Ключові поняття теми: лінгвосоціокультурна компетентність, соціолінгвістична компетентність, соціокультурна компетентність, соціальна компетентність.

Зміст: визначення лінгвосоціокультурної компетентності, структура лінгвосоціокультурної компетентності.

 Лекція 2

Тема: Система формування лінгвосоціокультурної компетентності.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з системою формування лінгвосоціокультурної компетентності у закладі загальної середньої освіти.

Провідна ідея: взаємозв’язок складників системи формування лінгвосоціокультурної компетентності.

Основні проблеми: Лінгвосоціокультурна компетентність як цільова для формування на всіх ступенях навчання іспанської мови в закладі загальної середньої освіти.

Ключові поняття теми: система формування лінгвосоціокультурної компетентності.

Зміст: культуро зорієнтований підхід; його різновиди; цілі, етапи, технології, засоби формування лінгвосоціокультурної компетентності. 

 Лекція 3

Тема: Інтегроване формування іспаномовної фонетичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з методикою інтегрованого формування іспаномовної фонетичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Провідна ідея: Інтегроване формування іспаномовної фонетичної й лінгвосоціокультурної компетентностей на етапі фонетичної зарядки.

Основні проблеми: Використання автентичного навчального аудіо/відеоматеріалу для формування лінгвосоціокультурної компетентності на етапі фонетичної зарядки.

Ключові поняття теми: фонема, інтонема, автентичний аудіо/відеоматеріал, етап фонетичної зарядки.

Зміст: етапи, технології й засоби інтегрованого формування іспаномовної фонетичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

 Лекція 4

Тема: Інтегроване формування іспаномовної лексичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з методикою інтегрованого формування іспаномовної лексичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Провідна ідея: Інтегроване формування іспаномовної лексичної й лінгвосоціокультурної компетентностей на основі текстів для читання й аудіювання.

Основні проблеми: Використання автентичних текстів для читання й аудіювання для інтегрованого формування іспаномовної лексичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Ключові поняття теми: безеквівалентка й фонова лексика; сталі вирази, ідіоми й кліше; мовні маркери соціальних стосунків і ситуацій;фразеологізми, прислів’я й приказки; лінгвокраїнознавчий коментар.

Зміст: етапи, технології й засоби інтегрованого формування іспаномовної лексичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

 Лекція 5

Тема: Інтегроване формування іспаномовної граматичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з методикою інтегрованого формування іспаномовної граматичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Провідна ідея: Інтегроване формування іспаномовної граматичної й лінгвосоціокультурної компетентностей на основі усного й письмового дискурсів.

Основні проблеми: Використання автентичного (усного й письмового) дискурсу для інтегрованого формування іспаномовної граматичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Ключові поняття теми: описові правила, правила-інструкції, зразок мовлення, модель, схема, ілюстративна таблиця, вербальна / зображальна когнітивна метафора.

Зміст: етапи, технології й засоби інтегрованого формування іспаномовної граматичної й лінгвосоціокультурної компетентностей.

Лекція 6

Тема: Інтегроване формування рецептивних компетентностей в іспаномовних аудіюванні й читанні й лінгвосоціокультурної компетентності.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з методикою інтегрованого формування іспаномовних мовленнєвих рецептивних компетентностей й лінгвосоціокультурної компетентності.

Провідна ідея: Інтегроване формування іспаномовних мовленнєвих компетентностей в читанні й аудіюванні й лінгвосоціокультурної компетентності

Основні проблеми: Автентичні тексти для читання й аудіювання як джерела формування лінгвосоціокультурної компетентності.

Ключові поняття теми: автентичні аудіотексти / тексти для читання, аудіокнига, подкаст.

Зміст: етапи, технології й засоби інтегрованого формування іспаномовних мовленнєвих компетентностей у читанні й аудіюванні й лінгвосоціокультурної компетентності.

 Лекція 7

Тема: Інтегроване формування продуктивних компетентностей в іспаномовних говорінні й письмі й лінгвосоціокультурної компетентності.

Мета вивчення: Ознайомити студентів з методикою інтегрованого формування іспаномовних мовленнєвих репродуктивних компетентностей й лінгвосоціокультурної компетентності.

Провідна ідея: Інтегроване формування іспаномовних мовленнєвих компетентностей в говорінні й письмі й лінгвосоціокультурної компетентності.

Основні проблеми: Усний і письмовий іспаномовні дискурси як джерела формування лінгвосоціокультурної компетентності.

Ключові поняття теми: комунікативне, інтерактивне й перцептивне спілкування, функціональні типи монологів, функціональні типи діалогів, жанри письма.

Зміст: етапи, технології й засоби інтегрованого формування іспаномовних мовленнєвих компетентностей у говорінні й письмі й лінгвосоціокультурної компетентності.