Контент лекцій

Домашняя Вверх

 

Контент лекцій

 

Лекція 1

Тема: Засоби навчання – складник системи навчання іспанської мови в ЗСО.

Мета вивчення: Ознайомитись з класифікацією засобів навчання іспанської мови в ЗСО.

Провідна ідея: Засоби навчання є обов’язковим складником системи навчання іспанської мови в ЗСО.

Основні проблеми: Осучаснення засобів навчання іспанської мови з огляду на появу новітніх технологій її навчання.

Ключові поняття теми: засоби навчання, основні – допоміжні, нетехнічні – технічні, комп’ютерні, для вчителя – для учня.

Зміст: визначення засобу навчання, класифікація засобів навчання, різновиди засобів навчання.

 

Лекція 2

Тема: Автентичні мультфільми як засоби формування у школярів аудитивної, лінгвосоціокультурної й міжкультурної компетентності.

Мета вивчення: Ознайомитись з методичними прийомами роботи з автентичними мультфільмами як засобами формування у школярів аудитивної, лінгвосоціокультурної й міжкультурної компетентності.

Провідна ідея: Можливість активізації й інтенсифікації навчання вчителя іспанської мови й учіння школярів засобами автентичних мультфільмів.

Основні проблеми: Залучення автентичних мультфільмів до різних організаційних форм навчання іспанської мови (уроку, позакласної роботи, самостійної роботи).

Ключові поняття теми: автентичний мультфільм, аудитивна компетентність, лінгвосоціокультурна компетентність, міжкультурна компетентність.

Зміст: автентичні мультфільми, короткометражки, мультфільм «Pocoyo», мультфільми – переможці премії Гойя 2013-2014 років («Metegol», «Cuerdas», «Arrugas», «El vendedor de Humo»), «Сосо» (2017).

 

Лекція 3

Тема: Класифікація наочності й опор для різних ступенів навчання іспанської мови в ЗСО.

Мета вивчення: Ознайомитись з видами наочності й опор, використовуваних на різних ступенях навчання іспанської мови.

Провідна ідея: Наочність й опори як засоби реалізації технології навчання іспанської мови з використанням опор.

Основні проблеми: Використання різних видів наочності й опор у процесі формування у школярів ІКК.

Ключові поняття теми: Зорова / слухова / змішана наочність; вербальні (nube de palabras, syncveine, mapa mental) / ілюстративні / змішані (collage, comics, book trailer, (de)motivator, poster, booklet (brochure), logotip, google, scrapbooking, cardmaking) опори.

Зміст: технологія навчання іспанської мови з використанням опор; класифікація наочності й опор, їх кореляція з видами ІКК.  

 

Лекція 4

Тема: Ігрові засоби формування у школярів ІКК.

Мета вивчення: Ознайомитись з класифікацією ігор для формування у школярів КК.

Провідна ідея: Гра як засіб реалізації ігрових технології навчання іспанської мови.

Основні проблеми: Інтеграція ігрової діяльності до навчання іспанської мови на різних ступенях її вивчення в ЗСО.

Ключові поняття теми: дидактична гра, рольова гра, настільна гра, комп’ютерна (он-лайн) гра.

Зміст: ігрові технології навчання іспанської мови, класифікація ігор, настільні ігри, комп’ютерні (он-лайн) ігри.

 

Лекція 5

Тема: Мультимедійні засоби формування у школярів ІКК.

Мета вивчення: Ознайомитись з мультимедійними засобами формування у школярів ІКК.

Провідна ідея: Мультимедійні засоби формування у школярів ІКК як засоби реалізації комп’ютерних й інформаційно-комунікаційних технологій навчання.  

Основні проблеми: Інтеграція мультимедійних засобів навчання до процесу формування у школярів ІКК.

Ключові поняття теми: освітній сайт, професійний блог учителя, мультимедійний наочний посібник, навчально-комп’ютерна програма, подкаст, мобільний додаток, соціальна мережа.

Зміст: мультимедіа, засоби для вчителя, засоби для учня.

 

Лекція 6

Тема: Кейс як сучасний засіб формування у школярів ІКК.

Мета вивчення: Ознайомитись з типами кейсів як засобів формування у школярів ІКК.

Провідна ідея: Кейс як засіб реалізації кейсової технології навчання іспанської мови на різних ступенях її вивчення в ЗСО.

Основні проблеми: Використання кейсу як засобу формування у школярів ІКК. 

Ключові поняття теми: кейсові технології навчання, кейс.

Зміст: поняття кейсу, історія виникнення кейсової технології навчання, види кейсів, методика роботи з кейсом.

 

Лекція 7

Тема: Мовний портфель як інноваційний засіб оцінювання навчальних досягнень школярів з іспанської мови.

Мета вивчення: Ознайомитись з мовним портфелем як сучасним засобом контролю рівня сформованості ІКК.

Провідна ідея: Мовний портфель як інноваційний засіб оцінювання навчальних досягнень школярів з іспанської мови.

Основні проблеми: Впровадження мовного портфеля в процес формування у школярів ІКК.

Ключові поняття теми: портфоліо, мовний паспорт, мовна біографія, досьє.

Зміст: поняття мовного портфеля, структура мовного портфеля.