Науково-асистентська практика

Домашняя Вверх

Науково-асистентська практика

з методики навчання іспанської мови й культури

 

З-поміж організаційних форм практичної підготовки студентів магістратури до майбутньої професійної діяльності (спеціальність 014 Середня освіта) у Київському національному лінгвістичному університеті чільне місце посідає педагогічна практика з першої іноземної мови, яка поточного (2022/2023) навчального року вперше була доповнена науково-асистентською практикою з методики навчання іноземних мов і культур.

  • Стаття проф. Бігич О. Б. та проф. Майєр Н. В. Науково-асистентська практика як складник практичної професійно-методичної підготовки майбутніх викладачів романських мов  (Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. 2022. Вип. 37. C.35-44)

  • Враження Є. Янкової, студентки групи СОі01-19, про проведення практичних занять з вибіркової дисципліни з курсу методики "Методика формування іспанськомовної лінгвосоціокультурної компетентності" студенткою-практиканткою Чабан А. В.