Апробація

Домашняя Вверх

Самостійна позааудиторна науково-дослідна робота студентів 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови» Україна у транскультурному й мультимодальному світі. 25 травня 2022 р. КНЛУ

  • Чабан Анастасія (І курс, спеціальність 014 Середня освіта) Позааудиторна робота з іспанської мови: за результатами анкетування студентів бакалаврату// «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Україна у транскультурному й мультимодальному світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2022. - С. 512-513.

Міжнародна науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови»

Світ цінностей і цінності у світі 13-14 травня 2021 р. КНЛУ

  • Бігич О. Б., Дмитрієва Є. П. (І курс, спеціальність 014 Середня освіта) Типи подкастів як сучасного засобу формування у майбутніх учителів іспаномовної аудитивної компетентності // «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2021. - С. 26-27.
  • Піньковський Костянтин (І курс, спеціальність 014 Середня освіта) Освітній сайт VideoELE як сучасний засіб формування іспаномовної компетентності в аудіюванні // «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2021. - С. 575-577.
  • Коханенко Михайло (І курс, спеціальність 014 Середня освіта) Ресурси для створення ментальних мап: суперники чи партнери? // «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2021. - С. 563-565.