Опонування

Домашняя

Опонування в разових спеціалізованих учених радах

06 березня 2020 року - опонування дисертації Виспінської Наталії Михайлівни «Формування у майбутніх фахівців музичного мистецтва професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в аудіюванні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (011 – освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 – освіта / педагогіка) в разовій спеціалізованій ученій раді ДФ 58.053.001 Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира Гнатюка.

Відгук  див. http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/razovi_rady/Vidhuk_Bihych.pdf