Тема 1

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 1

Тема «Особистісно-діяльнісний підхід як контекст навчання студентів іноземної мови й культури»

Питання для обговорення й джерела для опрацювання

 

1. Особистісно-діяльнісний підхід до навчання студентів іноземних мов і культур

1. Конспект лекції.

2. Бігич О. Б. Психологічна характеристика студента як суб’єкта навчальної діяльності у світлі особистісно-діяльнісного підходу // Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісник КДЛУ. Дослідження молодих вчених. Серія “Педагогіка та психологія”  (Методика навчання іноземних мов). – Вип. 1. – К.: КДЛУ, 1998. – С. 3–10.

3. Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний підхід як контекст науково-методичного дослідження сучасного студента // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень / за заг. і наук. ред. О. Б. Бігич: Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 8-16 – Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

4. Бігич, О. Б., Щербина, М. Б. Особистісно-діяльнісний підхід до формування іншомовної комунікативної компетентності // Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 100–річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 2017. – Дніпро : Літограф. – С. 76–78.

 

2. Особистісний розвиток студента в процесі оволодіння міжкультурною іншомовною комунікативною компетентністю

1. Конспект лекції.

2. Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний підхід як контекст науково-методичного дослідження сучасного студента // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково–методичних досліджень / за заг. і наук. ред. О. Б. Бігич: Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 8-16 – Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

 

3. Діяльнісний розвиток студента в процесі оволодіння міжкультурною іншомовною комунікативною компетентністю

1. Конспект лекції.

2. Бондар Л. В. Навчальні стилі майбутніх інженерів / Л. В. Бондар // Теорія і практика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей: Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 55–67 – Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

3. Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний підхід як контекст науково-методичного дослідження сучасного студента // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень / за заг. і наук. ред. О. Б. Бігич: Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 8-16 – Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

 

4. Психологічний портрет сучасного викладача іноземної мови й культури

1. Конспект лекції.

2. Студент – майбутній викладач іноземних мов // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 17–46 – Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/