Тема 2

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 2

Тема «Індивідуалізоване навчання студентів іноземної мови й культури»

Питання для обговорення й джерела для опрацювання

1. Система індивідуалізованого навчання іноземної мови й культури у закладі вищої освіти

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 483-485, 494-495.

 

2. Мотивувальна індивідуалізація: мета, засоби й прийоми реалізації

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 486-487, 495.

 

3. Регулювальна індивідуалізація: мета, засоби й прийоми реалізації

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 487-490, 495-496.

 

4. Розвивальна індивідуалізація: мета, засоби й прийоми реалізації

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 490-494, 496-498.

3. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови. – К.: Ленвіт, 2003. – С. 137-156.

 

5. Формувальна індивідуалізація: мета, засоби й прийоми реалізації

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 491-494, 498-499.

3. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови. – К.: Ленвіт, 2003. – С. 159-160, 163-165.