Тема 3

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 3

Тема «Диференційоване навчання студентів іноземної мови й культури»

Питання для обговорення й джерела для опрацювання

 

1. Система диференційованого навчання іноземної мови й культури у закладі вищої освіти

1. Конспект лекції.

2. Bigych O., Shcherbyna M. The differentiated teaching English-speaking interaction to prospective teachers // Science and Education a New Dimension, Pedagogy and Psychology, YII (84). – Issue 207. – 2019. – Р. 38–42.

 

2. Мотивувальна диференціація

1. Конспект лекції.

2. Щербина М. Б. Мотивувальна диференціація формування компетентності в англійському діалогічному мовленні: теоретичне обґрунтування й засоби реалізації // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 28. – С. 48–55.

 

3. Емоційна диференціація

1. Конспект лекції.

2. Бігич О. Б., Щербина М. Б. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів: емоційна диференціація // Тенденції та перспективи розвитку науки й освіти в умовах глобалізації: Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 274–276.

 

4. Когнітивна диференціація

1. Конспект лекції.

2. Щербина М. Б. Формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в діалогічному мовленні: рецептивно-когнітивна диференціація // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 29. – С. 128–133.

3. Щербина М. Б. Репродуктивно-когнітивна диференціація формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в діалогічному мовленні: теоретичне обґрунтування й засоби реалізації // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 30. – С. 139–145.