Тема 4

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 4

Тема «Інтерактивне навчання студентів іноземної мови й культури»

Питання для обговорення й джерела для опрацювання

 

1.   Визначальні риси інтерактивного навчання іноземної мови й культури у закладі вищої освіти

1.  Конспект лекції.

2.  Тарнопольський О. Б. Експерієнційно-інтерактивне навчання іноземної мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ: сутність підходу // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – Вип. 17. – 2010. – С. 125-133.

3.  Тарнопольський О. Б., Кабанова М. Р., Бредбієр П. В. Інтерактивність як напрямок оптимізації навчального процесу з англійської мови для професійних цілей у немовному ВНЗ // Інженерні та освітні технології. – 2017. – № 3(19). – С. 149-155.

 

2.Інтерактивні прийоми навчання іноземної мови й культури

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 129-130.

 

3. Прийоми розвитку критичного мислення в процесі навчання іноземної мови й культури

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 129-130.

3. Додаток Д. Прийоми розвитку критичного мислення