Тема 1

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 1

Тема «Комунікативний підхід до навчання іноземних мов і культур»

 

1. Типологія підходів у методиці навчання іноземних мов і культур

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 81-90.

 

2. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов і культур

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник. – К. : Академія, 2010. – С. 82-83.

 

3. Діяльнісний, інтерактивний і когнітивний аспекти комунікативного підходу

1. Конспект лекції.

 

 

Додаткові джерела

1. Natassa Manitsa. Educational Psychology: The influence of three approaches on EFL, 2017