Тема 4

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 4

Тема «Міжкультурний підхід до навчання іноземних мов і культур»

 

 

1. Міжкультурна компетентність як цільова для формування у мовних ЗВО

1. Бігич О. Б. Міжкультурна компетентність як цільова для формування на різних ступенях навчання іноземних мов і культур // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: Колективна монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. - С. 147-150. – Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

 

2. Міжкультурний підхід до навчання іноземних мов і культур

1. Конспект лекції.

2. Бігич О. Б. Блоги як сучасні засоби формування міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Вип. 29. Том 2. – 2017. – С. 18-21.

4. Бігич О. Б. Сучасні засоби формування у студентів міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 165. – Кропивницький: Вид-во «КОД», 2018. – С. 417-422.

4. Руснак Д. А. Мобільний кейс «Реклама як засіб формування міжкультурної компетентності: гендерні, вікові й етнічні стереотипи» для майбутніх учителів / викладачів французької мови / Д. А. Руснак // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: Колективна монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 22-90. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/