Тема 5

Домашняя Вверх

 

Практичне заняття № 5

Тема «Сучасні науково-методичні дослідження технологій навчання іноземних мов і культур у ЗВО»

 

 

1. Науково-методичні дослідження сучасних технологій формування мовленнєвих компетентностей в усному мовленні у студентів мовного ЗВО.

1.  Конспект лекції.

2.  Дідух О. О. Методика навчання ведення дебатів майбутніх викладачів англійської мови : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

3.  Ярошенко О. В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 21 с.

4. Зайцева І. В. Формування у майбутніх філологів компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах проблемних ситуацій: автореф. дис. …канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

 

2. Науково-методичні дослідження сучасних технологій формування мовленнєвих компетентностей y писемному мовленні у студентів мовного ЗВО.

1. Беженар І. В.  Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення з використанням мовного портфеля : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

2. Глазунов М. С. Формування англомовної компетентності в писемному мовленні майбутніх учителів з використанням веб-технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

3. Фабрична Я. Г. Методика навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля (англійська й українська мови): автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

 

3. Науково-методичні дослідження сучасних технологій формування лінгвосоціокультурної компетентності.

 1. Бігич О. Б. Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності : Монографія / О. Б. Бігич.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.  108 с.  - Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

2. Бігич О. Б. Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності : Колективна монографія / О. Б. Бігич та ін.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.  160 с. - Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

Додаткові джерела

1. Баклаженко Ю. В. Методика індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

2. Дьячкова Я. О. Формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

3. Конопленко Л. О. Методика навчання усного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.