Тема 5

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 5

Тема «Сучасні науково-методичні дослідження підходів до навчання іноземних мов і культур у ЗВО»

 

 

1. Науково-методичні дослідження підходів до навчання іноземних мов і культур у мовних ЗВО.

 1. Конспект лекції

 2. Гайдукова Л. В. Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 23 с.

 3. Мацнєва О. А. Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 23 с.

 4. Орловська Л. К. Формування граматичної компетентності в усному мовленні на засадах інтегрованого навчання у майбутніх учителів англійської мови : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 23 с.

 5. Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 21 с.

2. Науково-методичні дослідження підходів до навчання іноземних мов і культур у нелінгвістичних ЗВО.

 1. Конспект лекції.

 2. Бірецька Л. С. Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

 3. Виселко А. Д. Формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

 4. Гальченко О. Ю. Навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

 5. Дьячкова Я. О. Формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 22 с.

 6. Кравчук Г. В. Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 23 с.

 7. Литвиненко І. Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02 – 20 с.

Додаткові джерела

1. Вавіліна С. Г. Методика навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів: автореф. дис. … канд. пед. наук / С. Г. Вавіліна, 13.00.02. – К., 2016.– 22 с.

2. Дичка Н. І. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук / Н. І. Дичка, 13.00.02. – К., 2015. – 23 с.

3. Гупка-Макогін Н. І. Навчання майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованого англомовного аудіювання у процесі самостійної роботи: автореф. дис. … канд. пед. наук / Н. І. Гупка-Макогін, 13.00.02. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

4. Семеряк І. З. Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутнії програмістів з використанням інтернету: автореф. дис. … канд. пед. наук / І. З Семеряк, 13.00.02. – Тернопіль, 2016. – 19 с.