Тема 6

Домашняя Вверх

 

Практичне заняття № 6

 Тема «Проєктна технологія навчання іноземних мов і культур»

 (Укладач - канд. пед. наук, доцент Устименко О. М.)

 

Питання для обговорення та джерела для опрацювання

1. Історія виникнення і розвитку проєктної технології.

 1. Конспект лекції.

 2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та ін.; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – С. 317–329.

 2. Загальна характеристика проєктної технології навчання іноземних мов і культур.

 1. Конспект лекції.

 2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та ін.; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – С. 330–340.

 3. Устименко О. М. Дидактичні характеристики проектної технології навчання іноземних мов і культур / О. М. Устименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf022016/1218-kandidat-pedagogchnih-nauk-docent-ustimenko-o-m-didaktichn-harakteristiki-proektnoyi-tehnologyi-navchannya-nozemnih-mov-kultur.html.

 З. Типологія проєктів для навчання іноземних мов і культур.

 1. Конспект лекції.

 2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та ін.; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – С. 342–348.

 3. Устименко О. М. Типологія проектів у навчанні іноземних мов / О. М. Устименко // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». – 2016. № 2(29). – С. 347–352 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/2/83.pdf.

 4. Труднощі організації проєктного навчання іноземних мов і культур.

 1. Конспект лекції.

 2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та ін.; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – С. 340–342.

 5. Організація іншомовної проєктної діяльності студентів.

 1. Конспект лекції.

 2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та ін.; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – С. 348–352.

 3. Ніколаєва С. Ю. Проектна робота «Europe is more than you think» / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2009. № 4. – С 22–35.

 4. Устименко О. М. Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики / О. М. Устименко, Ю. В. Коваленко // Іноземні мови. – 2014. № 3. – С. 20–32.

 5. Устименко О. М. Проектна технологія навчання іноземних мов і культур студентів мовних вищих навчальних закладів / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2017. – № 2. – С. 44–58.  

 6. Контроль та оцінювання іншомовної  проєктної діяльності студентів.

 1. Конспект лекції.

 2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та ін.; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – С. 352–356.

 3. Устименко О. М. Поточний контроль іншомовної проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2017. – № 4. – С. 3–22.