Освітній сайт «Deutsch Online» як засіб формування лінгвосоцікультурної компетентності

 

Якщо в 70-ті та, особливо, в 80-ті роки багато напрямків у методиці навчання іноземних мов ставили за мету навчання спілкування іноземною мовою, то на сьогодні метою навчання іноземних мов є формування міжкультурної компетентності у студентів і формування «цілісної культурно-мовної особистості».Фахівці справедливо виокремлюють лінгвосоціокультурну компетентність однією з провідних. Студенти розглядають не тільки мовні форми, а також соціальне оточення і культуру носіїв мови. Адже мова, будучи відірваною від своєї культури, стає мертвої і марною.

Лінгвосоціокультурна компетентність передбачає два напрями: вивчення мови країни та культури її населення. На думку прихильників культурологічного підходу, близько 52% усіх мовних помилок виникають під впливом рідної мови, а 48% припадає на нерозуміння суті соціального життя і культури носіїв мови, що вивчається.

Формування лінгвосоціокультурної компетентності забезпечує здатність студентів до усвідомлення явищ культури, мова якої вивчається, та до здійснення міжкультурної комунікації. Саме формуванню лінгвосоціокультурної компетентності треба надавати важливого значення, адже вивчення мови – це не лише лексичні одиниці чи граматичні структури, це також і усвідомлення культури, розуміння менталітету та традицій країни, мова якої вивчається.

Сьогодні існує безліч освітніх сайтів для навчання іноземної мови як під керівництвом викладача, так і для самостійного вивчення. Досліджуючи німецькомовний освітній простір, можна виокремити такі сайти як «Deutsche Welle», «Startdeutsch», «Deutsch Online» тощо.                                               

Освітній сайт «Deutsch Online» (рис. 1) було відкрито у 2009 році як вільний соціальний сервіс для вивчення німецької мови в усіх її аспектах. Зупинимось саме на лінгвосоціокультурній компетентності, а саме на дидактичних матеріалах для її формування на сайті «Deutsch Online».

Рис. 1. Домашня сторінка сайту «Deutsch Online»

На домашній сторінці сайту «Deutsch Online» розміщено рубрики «Інфо», «Для навчання», «Медіа», «Курси», «Репетитори», «Форум». Попри те, що сайт було створено в Німеччині, всю загальну інформацію на сайті подано російською мовою. На нашу думку, це є недоліком цього сайту, оскільки він має бути мовою, яка пропонується для вивчення, або ж користувач повинен мати можливість обирати мову. Так, у третій рубриці «Медіа», у підрубриці «Тексти й топіки» (рис. 2) користувач може знайти багато цікавих текстів про Німеччину, її історію, традиції, культура тощо: «Берлін – столиця Німеччини», «Подорож до Німеччини», «Країни, де розмовляють німецькою», «Святкові дні в Німеччині», «Традиції та звичаї Німеччини», «Визначні міста Німеччини» тощо. Пропоновані текси відображають усі особливості німецької культури й унікальність менталітету німців.

 

Рис. 2. Підрубрика «Тексти й топіки»

Так, наприклад, читаючи текст про Й.В. Гете (рис. 3), студенти мають можливість ознайомитися не тільки з відомими працями письменника, але й пізнати інші сфери його діяльності й вагому роль в німецькій літературі та культурі.

Рис. 3. Текст про Й.В. Гете

Також у рубриці «Медіа» є підрубрика «Бібліотека», де студенти мають можливість ознайомитися з німецькими казками, притчами, анекдотами та веселими історіями («die deutschen Witze», які є дуже особливими та специфічними в Німеччині), віршами, цитатами відомих німців тощо.

У другій рубриці «Для навчання» в підрубриці «Тести та вправи» можна виокремити такі вправи як Lückentexte, Textverständnis, країнознавчі тести тощо. Цікавими є тести (рис. 4), які викладач може використати для перевірки й контролю знань студентів про Німеччину.

Рис. 4. Приклад країнознавчого тесту

Вправляння в таких тестах відіграє велику роль, оскільки студенти не лише дізнаються нову інформацію. Цей тест може слугувати хорошою практикою для написання Einbürgerungstest (тест на громадянство).

Отже, тексти і вправи мають лінгвокраїнознавчий зміст і спрямованість, що є вагомим для формування лінгвосоціокультурної компетентності. Доцільно пропонувати такі проблемно-пошукові завдання:

  • дослідні проекти (різниця між ліберальною й соціалістичною партіями);

  • творчі проекти (написати лист-опис життя в Німеччині);

  • рольові й ігрові проекти (драматизація художнього твору);

  • інформаційні проекти (федеральні землі Німеччини);

  • практико-орієнтовані проекти (поради щодо поведінки в іншомовній культурі).

Як викладач, так і студент можуть використовувати цей освітній сайт задля організацій цих завдань. Текси, вправи, статті, готові завдання мають лінгвосоціокультурну спрямованість, яка сприяє здійсненню студентами міжкультурної комунікації. Окрім того, студенти мають змогу порівняти культуру й традиції, політичну й освітню системи, свята й звичаї Німеччини й України, використовуючи  сайт «Deutsch Online».