Наукове керівництво

Домашняя

Керівництво науковими дослідженнями докторантів й аспірантів

 

Захищено

докторську дисертацію:

 •  Майєр Н. В. "Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови" (дисертація захищена в 2016 р.).

кандидатські дисертації:

 • Васильєва Е. В. "Навчання студентів мовних спеціальностей написання проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою" (дисертація захищена в 2006 р.),

 • Ягеніч Л. В. "Формування у молодших школярів стратегічної компетенції в процесі навчання англомовного аудіювання " (дисертація захищена в 2007 р.)

 • Рекун Н. М. "Зміст і організація навчання англійської мови в старших класах економічного профілю" (дисертація захищена в 2008 р.),

 • Гайдукова Л. В. "Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови" (дисертація захищена в 2008 р.),

 • Мацнєва О. А. "Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з урахуванням національних та регіональних типів вимови” (дисертація захищена в 2009 р.),

 • Руснак Д. А. "Формування у майбутніх викладачів французької мови граматичної компетенції з комп’ютерною підтримкою” (дисертація захищена в 2009 р.),

 • Окопна Я. В. "Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської)" (дисертація захищена в 2012 р.),

 • Копил О. А. "Формування самоосвітньої компетентності у студентів немовних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій" (дисертація захищена в 2012 р.),

 • Коробейнікова Т. І. "Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (дисертація захищена в 2013 р.),

 • Ярошенко О. В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу (дисертація захищена в 2015 р.),

 • Складанчук А. Г. Методика навчання англійського усного мовлення дошкільників (дисертація захищена в 2016 р.),

 • Глазунов М. С. "Формування англомовної компетентності в писемному мовленні майбутніх учителів з використанням веб-технологій" (дисертація захищена в 2016 р.),

 • Шастова І. В. "Формування англомовної компетенції в техніці читання в учнів початкових класів" (дисертація захищена в 2017 р.).

 • Корнєєва І. О. "Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів" (дисертація захищена в 2019 р.),

PHD:

 • Щербина М. Б. "Методика диференційованого формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів"(дисертація захищена в 202р.)