Методичний батл

Домашняя Вверх

 

Методичний батл майбутніх викладачів німецької мови

 

Вибіркова дисципліна «Сучасні технології навчання іноземних мов і культур», яка викладається на факультеті германської філології студенткам групи СОнім59-16 (спеціальність 014.02 Середня освіта), передбачає окрім лекцій таку організаційну форму навчання як практичні заняття. Змістом практичних занять, які організуються як професійно орієнтована рольова гра, є презентація (під креативним зеленим капелюхом Едварда де Боно) розроблених студентками навчальних матеріалів. Зазвичай презентації є мультимедійними, чому сприяє сучасне оснащення навчальної аудиторії 123.

Укладені до тем «Ігрові технології» й «Технології з використанням опор» дидактичні й рольові ігри для формування мовних і мовленнєвих компетентностей, а також зорові (вербальні, ілюстративні, змішані) й слухові опори до пропонованих вправ і завдань презентувалися студентками під час методичного батлу «Дидактичні vs. рольові ігри» (фото 1).

Фото 1. Учасниці методичного батлу «Дидактичні vs. рольові ігри» (зліва направо):

Аліна, Ірина, Вікторія, Юлія, Олена, Дарина

Я обрала цей формат змагання з огляду на його позитивне сприйняття сучасною молоддю, а також як прийнятний формат для професійно орієнтованої рольової гри змагання в методичній майстерності викладачів німецької мови під час їхнього професійного зльоту.

Студентки укладали ігри за власним вибором, віддаючи перевагу чи дидактичній, чи рольовій грі. Так склалося, що ігри були обрані студентками порівну. То ж команду дидактичних ігор представляли Аліна, Вікторія, Ірина, які презентували й провели лексичні ігри «Erklär das Wort» і «JA oder NEIN?» і мовленнєву гру «Wohnungssuche». Команду рольових ігор представляли Дарина, Юлія, Олена, які презентували й провели рольову гру «Reisen», дебати «Wahlen in den Bundestag» і ток-шоу «Vegane Ernaehrung gesund oder gefährlich?».

Так, дебати як дискусійну форму говоріння, Юлія обрала після прослуховування лекції «Технології обговорення дискусійних питань» й ознайомлення з авторефератом О.О. Дідух «Методика навчання ведення дебатів майбутніх викладачів англійської мови». Студенткам також пощастило бути присутніми на захисті цієї кандидатської дисертації.

Після презентації й проведення ігор команди-суперниці задавали одна одній запитання. Найбільшу кількість запитань викликали рольова гра «Reisen», пропонована Дариною, й мовленнєва гра «Wohnungssuche», пропонована Іриною, оскільки ігри передбачали моделювання спілкування в реальних життєвих ситуаціях, в яких студенти можуть опинитись, зокрема подорожуючи й орендуючи житло в Німеччині.

Попри те, що лексичні ігри є достатньо дослідженими в методиці, Вікторія й Аліна обрали саме їх. Незважаючи на простоту назви «JA oder NEIN?», пропонована Вікторією лексична гра спричинила суперечку щодо запитань, які мають задавати учасники гри, й у результаті гра набула додаткового означення «граматична».

Безперечно, найважче довелося Аліні, яка розпочала змагання й першою презентувала й провела лексичну гру «Erklär das Wort». Нелегко було й Олені, яка завершувала методичний батл рольовою грою у форматі ток-шоу «Vegane Ernaehrung gesund oder gefährlich?», адже від її методичної майстерності залежав його підсумковий результат.

У цьому методичному батлі не було переможених. Передусім перемогли ігрові технології, які залишаються найзапитанішими викладачами іноземних мов з-поміж інших технологій навчання іноземних мов і культур.

На думку студенток, змагальний характер методичного батлу й бажання перемоги для своєї команди спонукали їх до максимальної активності на практичному занятті. Водночас було висловлене побажання проводити у форматі методичного батлу практичні заняття з інших тем.

Отже, попереду не менш привабливі й цікаві для вивчення методичні проблеми на кшталт «Освітній сайт vs. веб-квест», «Друкований vs. електронний кейс», «Інтерактивні технології vs. технології веб 2».

Натхнення й творчих успіхів вам в оволодінні методичною компетентністю, майбутні викладачі німецької мови!