Методичні станції

Домашняя Вверх

Перевернутий клас.

Ротаційні методичні станції на практичному занятті

"Планування заняття іспанської мови"

 

Уміння укладати план-конспект аудиторного заняття є одним із найскладніших для формування у студентів магістратури - майбутніх викладачів іноземної мови. Оволодівши навичками укладання фрагментів занять з формування мовних (фонетичної, лексичної, граматичної) і мовленнєвих (в аудіюванні, читанні, говорінні, письмі) компетентностей, при укладанні плану-конспекту заняття студенти потребують методичної допомоги в системній організації етапів формування цільових компетентностей, їхніх цілей, навчальних прийомів тощо.

Саме тому на практичних заняттях з методики навчання іспанської мови й культури я використала технологію перевернутого класу - план-конспект, як домашнє завдання, укладався в аудиторії за безпосереднього консультування викладача, й технологію методичних станцій з опертям на авторський методичний сiнквейн "План-конспект заняття іспанської мови".

Кожній методичній станції відповідає певний етап аудиторного заняття: його початок і завершення, фонетична і мовленнєва зарядки, навчання мовних аспектів і видів мовленнєвої діяльності під час основної частини.  Самоорганізовані в   міні-групи чи пари студенти магістратури груп МЛі01-17 і МЛі02-17 факультету романської філології на кожній методичній станції готували дотичний навчальний матеріал.

  

Методична станція "Основна частина "

Методична станція "Мовленнєва зарядка"

 Студентки груп МЛі01-17 і МЛі02-17

Шинкаренко Аліна, Фалій Анастасія та Шахно Руслана

добирають тексти для читання й аудіювання

 Студентки групи МЛі02-17

Михайленко Марина та Кагарлицька Ангеліна

узгоджують граматичний матеріал для мовленнєвої зарядки

 

Методична станція "Домашнє завдання"

Методична станція "Фонетична зарядка"

Студентки групи МЛі01-17 Рябчук Яна та Павлюк Оля

готують письмове домашнє завдання

Студентки групи МЛі02-17 Олексюк Оля та Яременко Катя

переглядають навчальний матеріал для фонетичної зарядки

 

Навчальним матеріалом для укладання плану-конспекту заняття іспанської мови слугували 4 уроки: "No, no y no", "España y los españoles", "Opiniones para todos los gustos'', "Rompiendo tópicos: no todos somos toreros ni flamencas" (Unidad 10, р. 117-126) підручника іспанської мови як іноземної "Prisma" (Bueso I. Prisma A1 / I. Bueso, R. Gómez, C. Oliva, I. Pardo, M. Ruiz, R. Vázquez. – Editorial Edinumen, 2007. – 152 p.).

Студенти позитивно поставились і до пропонованого навчального матеріалу (з огляду на його лінгвосоціокультурну спрямованість), і до формату практичного заняття, несхожого на традиційне аудиторне заняття, а також схвально оцінили технологію перевернутого класу і технологію методичних станцій як ефективні для формування професійного вміння укладати план-конспект заняття іспанської мови. Можливість безпосереднього консультування з викладачем у випадку появи незрозумілих чи складних питань знімає інтелектуальну й емоційну напруженість студентів, усуває психологічний дискомфорт в учінні, підтримує його внутрішню мотивацію. А робота в міні-групах сприяє прийняттю студентами спільних рішень щодо прийому навчання / контролю, послідовності етапів формування іспаномовної комунікативної компетентності тощо.