Зміст монографії 2012

Домашняя Вверх

 

Зміст колективної монографії

"Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації"

 

Передмова

Розділ 1. Інформаційно-комунікаційна автономія викладача іноземної мови (О. Б. Бігич)

1.1.    Готовність викладача іноземної мови до розробки електронних засобів навчання

1.2.    Інформаційно-комунікативна компетентність викладача іноземної мови

1.3.    Інформаційно-комунікаційний портфель викладача іноземної мови

Розділ 2. Мультимедійний навчальний посібник «Урок англійської мови в початковій школі» (О. Б. Бігич)

Розділ 3. Навчальна комп’ютерна програма «Improve Your Listening Skills» (О. А. Мацнєва)

Розділ 4. Навчальна комп’ютерна програма «Vive le Subjonctif (Д. А. Руснак)

Розділ 5. Мультимедійний методичний посібник «Professional Interpreter Trainer» (Т. Г. Кириченко)

Розділ 6. Мультимедійний навчальний посібник «Документація транспортної логістики англійською мовою» (М. М. Волошинова)

Розділ 7. Мультимедійний методичний посібник «At the Customs. Навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення» (О. М. Метьолкіна)

Розділ 8. Навчальна комп’ютерна програма-тренажер «Deutsch nach Englisch» (Я. В. Окопна)

Розділ 9. Навчальна комп’ютерна програма «Switch on Your English» (Т. І. Коробейнікова)

Розділ 10. Підготовка студентів до використання електронних засобів навчання іноземних мов (О. Б. Бігич)

10.1. Електронні засоби навчання в методичній підготовці майбутніх учителів / викладачів  іноземних мов

10.2. Навчальний веб-сайт для майбутніх учителів іноземних мов початкової школи 

10.3. Електронні засоби навчання іноземних мов у мовній підготовці студентів

Післямова

Текст монографії розміщено в репозитарії КНЛУ. Режим доступу http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu)