Про автора

Домашняя Зміст посібника 2006 Зміст монографії 2010 Зміст монографії 2012 Зміст монографії 2013 Зміст монографії 2014 Зміст монографії 2015 Зміст монографії 2016 Зміст монографії 2017 Зміст монографії 2017к Посібник Магістри Посібник ІІІ курс Посібник ІУ курс ЕЗН

 

Бігич Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету.

 

 

У 1996 захистила кандидатську дисертацію "Індивідуалізація навчання аудіювання учнів І класу загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови”; у 2005 році докторську дисертацію "Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи".

 

Автор 260 наукових і науково-методичних праць, з-поміж яких:

  • одноосібні й колективні монографії:

"Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності" (2017),

"Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності" (2017),

"Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії заходів французькою й іспанською мовами" (2016),

омпетентність в аудіюванні вчителя і викладача іспанської та французької мов : теорія і практика формування" (2015),

"Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень" (2014),

"Теорія і практика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей" (2013),

"Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном" (2012),

"Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації" (2012),

"Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови" (2010),

"Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи" (2004),

  • колективні підручники:

 "Методика навчання іноземних мов і культур: теорія та практика" (2013),

 "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" (1999, 2002).

  • типова програма з курсу „Методика викладання англійської мови в початковій школі” (2003),

  • одноосібні й колективні навчальні посібники:

"Силабус вибіркової дисципліни «Психолого-педагогічні аспекти навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти»" (2021),

"Посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату з вибіркової дисципліни «Методика формування іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності школярів у закладах загальної середньої освіти»" (2019),

"Посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату з вибіркової дисципліни «Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти»" (2019),

"Посібник для самостійної роботи студентів магістратури з вибіркових дисциплін «Сучасні технології навчання іноземних мов і культур» й «Інноваційні підходи до навчання іноземних мов і культур»" (2018),

"Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах: англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова" (2016),

"Позакласна робота з іноземної мови в початковій та основній школі: сценарії позакласних заходів" (2013),

     "Готуймося до Євро – 2012: Спілкуймося англійською !" (2012),

     "Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)" (2011),

     "Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи" (2006),

     "Планування уроку англійської мови в початковій школі" (2006),

     "Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах" (2004),

     "Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" (2004),

     "Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов" (2003),

     "Курсова робота з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" (2003),

     "Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" (2002),     

     "Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) (2001),

     "Вправи для навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені" (2000), 

     "Тема Animals and Birds на уроці та в позакласній роботі на початковому ступені навчання англійської мови" (2000).

Сфера наукових інтересів:

  • методична підготовка майбутніх учителів / викладачів ІМ;

  • професійно орієнтоване навчання іІМ у нелінгвістичних ЗВО;

  • іншомовна освіта в початковій школі;

  • сучасні технології й засоби навчання ІМіК;

  • мультимедійні засоби навчання ІМіК.