Майстер-клас

Домашняя Вверх

 

Методичний майстер-клас

 

Процес формування методичної компетентності викладача іноземної мови передбачає науково-дослідницьку діяльність магістрантів з методики навчання іноземних мов і культур, зокрема вивчення педагогічного досвіду викладачів іноземних мов.

Після захисту дисертацій аспіранти кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій продовжують працювати викладачами іноземних мов на кафедрах Університету, впроваджуючи практичні результати своїх досліджень у процес формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів різних спеціальностей.

Молоді науковці щедро діляться своїм досвідом навчання іноземних мов і культур зі студентками факультету германської філології (спеціальність 014.02 Середня освіта) під час вивчення ними вибіркової дисципліни «Сучасні технології навчання іноземних мов і культур»

Старший викладач кафедри англійської мови факультету перекладачів Яна Геннадіївна Фабрична проводить зі студентками групи СОнім59-16 методичний майстер-клас «Технологія мовного портфеля у навчанні іноземних мов і культур» Викладач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства Олеся Василівна Ярошенко проводить зі студентками групи СОанг61-17 методичний майстер-клас «Кейс-метод у викладанні іноземної мови»