Тема 1

Домашняя Вверх

 

Практичне заняття № 1

Тема «Ігрові технології навчання іноземних мов і культур»

 

 

1. Типологія ігор у методиці навчання іноземних мов і культур

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 125-126.

 

 

2. Дидактичні ігри

1. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник. – К. : Академія, 2010. – С. 222-223.

 

3. Рольова гра

1. Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський : Монографія. – Дніпропетровськ: ДУ імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 140-158.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 333-338.

 

4. Ділова гра

1.  Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський : Монографія. – Дніпропетровськ: ДУ імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 158-176.

2.  Пасічник О. О. Особливості використання ділових ігор на заняттях з іноземної мови у ВНЗ / О. О. Пасічник // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 30. – С. 125-127. 

Додаткові джерела

1. Бігич О. Б. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів: емоційна диференціація / О. Б. Бігич, М. Б. Щербина // Тенденції та перспективи розвитку науки й освіти в умовах глобалізації: Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 28 лист. 2017. – С. 274-276.

2. Тарнопольський О. Б. Геймифікація в навчанні іноземних мов у вищій школі / О. Б.Тарнопольський, С. П. Кожушко, М. Р. Кабанова // Іноземні мови. - 2018. - № 3. - С. 15-22. 

Методичний батл