Мовні компетентності

Домашняя Вверх

Формування мовних компетентностей

Лекція (в таблицях)

Етапи формування артикуляційної навички

1. Ознайомлення з новим звуком

 • Демонстрація звуку

 • Пояснення його артикуляції

 • Порівняння зі звуками рідної мови

 • Артикуляційна гімнастика

2. Автоматизація дій учнів з новим звуком

 

Рецепція (вправи для розвитку фонематичного слуху):

 • упізнавання

 • розрізнення

Репродукція (вправи для навчання вимови звуку):

 • імітація звуку

 • підстановка

 • відповіді на запитання

 • заучування напам’ять

Етапи формування інтонаційної навички

1. Ознайомлення з новою інтонаційною моделлю (ІнМ)

 • Демонстрація ІнМ

 • Пояснення її комунікативного значення

 • Прослуховування нової ІнМ

2. Автоматизація дій учнів з новою ІнМ

 

Рецепція ІнМ (вправи для розвитку інтонематичного слуху):

 • упізнавання

 • розрізнення

   

Репродукція ІнМ (вправи для навчання інтонування):

 • імітація

 • підстановка

 • трансформація

 • самостійне вживання

Етапи формування репродуктивної лексичної навички 

І. Ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями (ЛО)

Цілі: семантизувати нові ЛО,

         продемонструвати звукову, графічну і граматичну форми нових ЛО

Зміст етапу:

 • Введення вчителем нових ЛО (в реченні, ситуації, розповіді тощо)

 • Перевірка розуміння значення нових ЛО (відповіді на запитання вчителя)

 • Фонетичне опрацювання нових ЛО (вправи в імітації)

 • Демонстрація графічної й граматичної форм нових ЛО (транскрипція, особливості вживання у множині)

ІІ. Автоматизація дій учнів з новими ЛО на рівні фрази

Мета – навчити учнів вживати нові ЛО на рівні речення

Зміст етапу:

Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ

 • в імітації зразка мовлення,

 • у підстановці до зразка мовлення,

 • у трансформації зразка мовлення,

 • у завершенні зразка мовлення,

 • у розширенні зразка мовлення,

 • відповіді на запитання,

 • самостійне вживання нових ЛО.

ІІІ. Автоматизація дій учнів з новими ЛО на рівні понадфразової єдності

Мета – навчити учнів вживати нові ЛО в коротких висловлюваннях монологічного і діалогічного характеру

Зміст етапу:

Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ

 • в обєднанні зразків мовлення в міні-монолозі,

 • в обєднанні зразків мовлення у міні-діалозі.

 

Етапи формування репродуктивної граматичної навички

 

І. Ознайомлення учнів з новою граматичною структурою (ГС)

Мета:  продемонструвати нову ГС, її функцію і форму

Зміст етапу:

 • Демонстрація вчителем нової ГС у ситуації. Пояснення функції нової ГС

 • Перевірка розуміння значення нової ГС (відповіді на запитання вчителя)

 • Демонстрація графічної форми нової ГС (пояснення правил утворення, особливостей вимови, інтонування)

 • Фонетичне опрацювання нової ГС (вправи в імітації)

ІІ. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні фрази

Мета – навчити учнів вживати нову ГС на рівні фрази

Зміст етапу:

Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ

 • на імітацію ГС,

 • на підстановку до ГС,

 • на трансформацію ГС,

 • на завершення ГС,

 • на розширення ГС,

 • відповіді на запитання,

 • самостійне вживання нової ГС.

ІІІ. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні понадфразової єдності

Мета – навчити учнів вживати нову ГС в коротких висловлюваннях монологічного і діалогічного характеру

Зміст етапу:

Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ

 • на обєднання зразків мовлення в міні-монолозі,

 • на обєднання зразків мовлення у міні-діалозі.

Семінарське заняття

План:

 1. Презентація фрагмента уроку з навчання фонетики.

 2. Презентація фрагмента уроку з навчання лексики.

 3. Презентація фрагмента уроку з навчання граматики.

 4. Презентація фрагмента уроку з навчання техніки читання.

 5. Презентація фрагмента уроку з навчання техніки письма.

Джерела до теми 

 •  Бігич О. Б. Формування мовної компетентності / О. Б. Бігич // Планування уроку англійської мови в початковій школі : Посібник. - К. : Ленвіт, 2006.  - С. 4-35.

 •  Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2014. - № 3. - С. 3-7.