Курсова робота

Домашняя Вверх Написання тез Розвиток Система Мовні компетентності Мовленнєві компетентності Планування уроку Планування позакласних заходів

 

Шановний студенте!

Якщо тема твоєї курсової роботи з методики пов'язана з проблематикою освітнього процесу з іспанської мови на різних ступенях навчання в закладі середньої освіти, сподіваюсь, що ці методичні поради зацікавлять тебе.

При формулюванні теми важливо вказати клас і розмовну / граматичну тему, на матеріалі якої ти дослідуєш методичну проблему.

Передусім "освіжи" свої методичні знання:

Особистісно-діяльнісний розвиток школяра

Система навчання іспанської мови у ЗЗСО

Формування мовних компетентностей

Формування мовленнєвих компетентностей

Планування уроку іспанської мови

Позакласна робота з іспанської мови

Твоїй увазі пропонуються зразки можливих тем і відповідних їм практичних частин курсової роботи з методики навчання  іспанської мови.

 1. Формування іспанськомовної фонетичної компетентності у ...класників на матеріалі теми ...

 2. Формування іспанськомовної графічної компетентності (техніка читання) у ...класників на матеріалі теми ...

 3. Формування іспанськомовної орфографічної компетентності (техніка письма) у ...класників на матеріалі теми ...

 4. Формування іспанськомовної лексичної компетентності у ...класників на матеріалі теми ...

 5. Формування іспанськомовної граматичної компетентності у ...класників на матеріалі теми ...

 6. Формування іспанськомовної компетентності в аудіюванні у ...класників на матеріалі теми ...

 7. Формування іспанськомовної компетентності в читанні у ...класників на матеріалі теми ...

 8. Формування іспанськомовної компетентності в  монологічному мовленні у ...класників на матеріалі теми ...

 9. Формування іспанськомовної компетентності в діалогічному мовленні у ...класників на матеріалі теми ...

 10. Формування іспанськомовної компетентності в письмі у ...класників на матеріалі теми ...

 11. Позакласна робота з іспанської мови в ...класі

 • Формування іспанськомовної фонетичної компетентності у ...класників на матеріалі теми ...

Практичні частини:

Тематична добірка вправ для формування вимовних навичок.

Тематична добірка вправ для формування слухових навичок.

Тематична добірка віршів (з аудіозаписом) для фонетичної зарядки.

Добірка скоромовок (з аудіозаписом) для фонетичної зарядки.

Добірка міні-діалогів (з аудіозаписом) для фонетичної зарядки.

Фрагмент уроку з навчання артикулювання звуку ...

Фрагмент уроку з навчання інтонування...

 • Формування іспанськомовної графічної компетентності (техніка читання) у ...класників на матеріалі теми ...

Практичні частини:

Тематична добірка вправ для формування навичок техніки читання.

Фрагмент уроку з навчання техніки читання.

Добірка ілюстративних опор з правилами читання.

 • Формування іспанськомовної орфографічної компетентності (техніка письма) у ...класників на матеріалі теми ...

Практичні частини:

Тематична добірка вправ для формування (калі)графічних навичок.

Тематична добірка вправ для формування орфографічних навичок.

Тематична добірка кросвордів. 

 • Формування іспанськомовної лексичної компетентності у ...класників на матеріалі теми ...

Практичні частини:

Тематична добірка лексичних вправ.

Тематична добірка лексичних вправ для розвитку пізнавальних процесів.

Тематична добірка прислів'їв і приказок для мовленнєвої зарядки.

Фрагмент уроку з навчання лексики.

 • Формування  іспанськомовної граматичної компетентності у ...класників на матеріалі теми ...

Практичні частини:

Фрагмент уроку з навчання граматики.

Добірка ілюстративних опор з правилами вживання...

 • Формування іспанськомовної компетентності в аудіюванні у ...класників на матеріалі теми ...

Практичні частини:

Тематична добірка підготовчих до аудіювання вправ.

Тематична добірка аудитивних вправ для розвитку пізнавальних процесів.

Тематична добірка загадок (з аудіозаписом) для аудіювання.

Тематична добірка жартів (з аудіозаписом) для аудіювання.

Фрагмент уроку з навчання аудіювання тексту...

 • Формування іспанськомовної компетентності в читанні у ...класників на матеріалі теми ...

Практичні частини:

Тематична добірка підготовчих до читання вправ.

Тематична добірка вправ з читання для розвитку пізнавальних процесів.

Тематична добірка загадок для читання.

Тематична добірка жартів для читання.

Фрагмент уроку з навчання читання тексту...

Практичні частини:

Тематична добірка вправ І / ІІ / ІІІ групи для формування вмінь монологічного мовлення.

Добірка опор (ілюстративних, вербальних, змішаних) для вправ ІІ групи.

Фрагмент уроку з навчання монологічного мовлення з теми...

Практичні частини:

Тематична добірка рольових ігор І / ІІ / ІІІ групи для формування вмінь діалогічного мовлення.

Добірка опор (ілюстративних, вербальних, змішаних) для рольових ігор ІІ групи.

Фрагмент уроку з навчання діалогічного мовлення з теми...

 • Формування іспанськомовної компетентності в письмі у ...класників на матеріалі теми ...

Практичні частини:

Тематична добірка вправ І / ІІ / ІІІ групи для формування вмінь письма.

Добірка опор (ілюстративних, вербальних, змішаних) для вправ ІІ групи.

Фрагмент уроку з навчання написання...

Практичні частини:

Тематична добірка п'єс.

Тематична добірка пісень.

Тематична добірка віршів з художнім перекладом.

Тематична добірка казок.

Тематична добірка рухливих ігор.

Тематична добірка мовних / мовленнєвих конкурсів "Кращий знавець теми...".