Планування уроку

Домашняя Вверх

Планування уроку іспанської мови

Лекція (в таблиці)

Структура уроку іспанської мови

І. Початок уроку

 • Організаційний момент:

  • привітання;

  • перевірка присутніх;

  • повідомлення завдань уроку.

 • Фонетична зарядка (мета – формування / вдосконалення артикуляційних / інтонаційних навичок).

 • Мовленнєва зарядка (мета – активізація в мовленні раніше вивченого лексичного / граматичного матеріалу).

 ІІ. Основна частина уроку

 • Подача нового (фонетичного, лексичного, граматичного) матеріалу (змінний складник).

 • Вправляння у мовленні:

  • тренування у вживанні фонетичного / лексичного / граматичного матеріалу в мовленні (змінний складник);

  • практика в мовленнєвій діяльності  – в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі (змінний складник).

 • Систематизація (узагальнення) вивченого (змінний складник).

 • Контроль мовленнєвих навичок і вмінь:

  • поточний контроль (постійний складник);

  • тематичний, підсумковий контроль (змінний складник).

ІІІ. Кінець уроку

 • Пояснення домашнього завдання.

 • Підведення підсумків уроку.

 • Мотивація оцінок.

Семінарське заняття

План

Джерела до теми

 • Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови : Монографія: Вид. центр КНЛУ, 2010. - С. 34-53.

 • Бігич О. Б. Сюжетна побудова уроку англійської мови в початковій школі з мультимедійною підтримкою // Научни дни – 2008: Материали за ІУ международна научна практична конференция. - Том 11. Психология и социология. История. - София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. - С. 22-25

 • Бігич О. Б. Освітній потенціал уроку англійської мови: формування у молодших школярів читацького інтересу // Věda a technologie: krok do budouchosti – 2009: Materiály Y mezinárodní vědecko-praktická konference. - Díl 10. Filologicke vedy. - Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2009. - С. 5-7

 • Бігич О. Б. Діяльнісний метод навчання іноземної мови в початковій школі // Perspektywiczne opracowania są nauką I technikami – 2011: Materiały УІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.- Vol. 27. Pedagogiczne nauky.- Przemyśl: Pedagogiczne nauki, 2011 - С. 82-84