Зміст посібника 2006

Домашняя Вверх

 

Зміст навчального посібника

"Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи"

 

Розділ 1

Вступ

1.1. Теоретичні засади розробки концепції методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи

1.2. Колективний результат майбутніх учителів іноземних мов початкової школи

1.3. Система методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

1.4. Процес формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи

1.5. Контроль формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи

Розділ 2

Передмова

2.1. Модуль "Формування в молодших школярів англомовної лексичної компетенції"

2.2. Модуль "Формування в молодших школярів англомовної граматичної компетенції"

2.3. Модуль "Формування в молодших школярів англомовної фонологічної й орфоепічної компетенції"

2.4. Модуль "Формування в молодших школярів англомовної орфографічної компетенції"

2.5. Модуль "Формування в молодших школярів англомовної компетенції в аудіюванні"

2.6. Модуль "Формування в молодших школярів англомовної компетенції в читанні"

2.7. Модуль "Формування в молодших школярів англомовної компетенції в говорінні"

2.8. Модуль "Формування в молодших школярів англомовної компетенції в письмі"

Література

Основні підручники англійської мови для початкової школи

Післямова

Ключі до тестів

Додаток

Предметний покажчик

Текст монографії розміщено в репозитарії КНЛУ. Режим доступу http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu)