Зміст монографії 2010

Домашняя Вверх

 

Зміст монографії

"Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови"

 

Передмова

1. Особистісно-діяльнісний підхід як контекст системного розвитку молодшого школяра

1.1. Об’єкти розвитку молодшого школяра на уроці іноземної мови

1.2. Діагностика особистісного розвитку молодшого школяра

1.3. Діагностика діяльнісного розвитку молодшого школяра

2. Комунікативний розвиток молодшого школяра

2.1. Комунікативний розвиток молодшого школяра з рідної мови

2.2. Діагностика рівня сформованості компетенції в аудіюванні

2.3. Ігри для навчання англомовного аудіювання

3. Організація навчального матеріалу на уроці англійської мови в початковій школі

3.1. Сюжетна побудова уроку англійської мови

3.2. Ситуативно-тематична побудова уроку англійської мови

3.3. Тематичний урок-підсумок

3.4. План-конспект підсумкового уроку-свята

4. Освітній і виховний потенціали уроку англійської мови в початковій школі

4.1. Формування у молодших школярів соціокультурної компетенції

4.2. Формування у молодших школярів читацького інтересу

4.3. Формування у молодших школярів навчальних умінь контролю

5. Діяльнісний розвиток молодшого школяра при навчанні іноземної мови

5.1. Різновиди діяльності молодшого школяра на уроці англійської мови

5.2. Конструювання з паперу як домашнє завдання з англійської мови

5.3. Пісні на уроці англійської мови

Перелік використаних джерел

Перелік рекомендованих наукових досліджень

Методичні новинки для вчителя іноземної мови початкової школи

Післямова

 Текст монографії розміщено в репозитарії КНЛУ. Режим доступу http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu)