Зміст монографії 2013

Домашняя Вверх

 

Зміст колективної монографії

"Теорія і практика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності

в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей"

 

Передмова

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НЕЛІНГВІСТИЧНОГО ВНЗ  (Бігич О. Б., Волошинова М. М.)

РОЗДІЛ 2. НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ НАВЧАЛЬНИХ СТИЛІВ (Бондар Л. В.)

РОЗДІЛ 3. Формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх менеджерів невиробничої сфери (Максименко Л. О.)

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МИТНИКІВ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (Огуй О. М.)

РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ (Сімкова І. О.)

РОЗДІЛ 6. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В НІМЕЦЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  (Окопна Я. В.)

Післямова

 Текст монографії розміщено в репозитарії КНЛУ. Режим доступу http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu)