Зміст монографії 2014

Домашняя Вверх

 

Зміст колективної монографії

"Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу:

за результатами науково-методичних досліджень"

Передмова

Розділ 1. Студент – активний суб’єкт методичної та професійно орієнтованої іншомовної освіти (О. Б. Бігич)

1.1. Студентство як особлива соціально-психологічна й вікова категорія

1.2. Особистісно-діяльнісний підхід як контекст науково-методичного дослідження сучасного студента

Розділ 2. Студент – майбутній викладач іноземних мов

2.1. Майбутній викладач французької мови в процесі формування методичної компетентності (Н. В. Майєр)

2.2. Майбутній викладач французької мови в процесі формування граматичної компетентності (Д. А. Руснак)

2.3. Майбутній викладач англійської мови в процесі формування компетентності в діалогічному  мовленні (О. В. Ярошенко)

Розділ 3. Студент – майбутній учитель іноземних мов

3.1. Майбутній учитель іноземної мови початкової школи в процесі формування методичної компетентності (О. Б. Бігич)

3.2. Майбутній учитель французької мови в процесі формування усномовленнєвої компетентності (Є. В. Яковенко-Глушенкова)

3.3. Майбутній учитель іспанської мови в процесі формування компетентності в аудіюванні (О. Б. Бігич)

3.4. Майбутній учитель у процесі професійно орієнтованого навчання англійської мови (О. А. Мацнєва)

3.5. Майбутній учитель англійської мови в процесі формування компетентності в діалогічному мовленні (Т. І. Коробейнікова)

3.6. Майбутній учитель англійської мови в процесі формування компетентності в письмі за допомогою технології Веб 2.0 (М. С. Глазунов)

3.7. Майбутній учитель китайської мови в процесі формування граматичної компетентності (М. О. Сушко)

Розділ 4. Студент – майбутній перекладач

4.1. Cтудент у процесі навчання перекладу (М. М. Волошинова, О. М. Огуй)

4.2. Майбутній перекладач у процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови і теорії та практики перекладу (Е. В. Васильєва)

4.3. Майбутній математик у процесі навчання письмового перекладу фахової літератури (О. А. Копил) 

Розділ 5. Студент – майбутній фахівець нелінгвістичних спеціальностей

5.1. Майбутній лікар у процесі формування наукової англомовної комунікативної компетентності (Л. В. Ягеніч)

5.2. Майбутній логіст у процесі формування компетентності в англомовному письмі (М. М. Волошинова)

5.3. Майбутній митник у процесі формування компетентності в англійському діалогічному мовленні (О. М. Огуй)

5.4. Майбутній менеджер туризму у процесі формування німецькомовної комунікативної компетентності (Я. В. Окопна)

Післямова

 Текст монографії розміщено в репозитарії КНЛУ. Режим доступу http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu)