Зміст монографії 2015

Домашняя Вверх

 

Зміст колективної монографії

"Компетентність в аудіюванні вчителя і викладача

іспанської та французької мов : теорія і практика формування"

 

Передмова

Розділ 1. Формування у майбутніх учителів іспанської мови професійно орієнтованої аудитивної компетентності та методичної компетентності в навчанні аудіювання (О.Б.Бігич)

1.1. Формування у майбутніх учителів іспанської мови професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні

1.2. Освітній сайт як засіб навчання аудіювання майбутніх учителів іспанської мови

1.3. Формування у майбутніх учителів іспанської мови методичної компетентності в навчанні аудіювання

Розділ 2. Формування у майбутніх учителів французької мови професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні на початковому ступені навчання (Є.В.Яковенко-Глушенкова)

2.1. Цілі формування у майбутніх учителів французької мови професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні

2.2. Знання, навички, уміння як складники професійно орієнтованої компетентності майбутніх учителів французької мови в аудіюванні

2.3. Етапи формування у майбутніх учителів французької мови професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні

Розділ 3. Формування у майбутніх викладачів французької мови методичної субкомпетенції в навчанні аудіювання (Н.В.Майєр)

3.1. Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя французької мови

3.2. Цілі формування професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні

3.3. Чинники та труднощі формування професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні

3.4. Підсистема вправ для навчання аудіювання

3.5. Етапи роботи з аудіотекстом

3.6. Засоби навчання аудіювання

3.7. Методичні знання майбутнього викладача французької мови для формування професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні

3.8. Методичні навички майбутнього викладача французької мови для формування професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні

3.9. Методичні вміння майбутнього викладача французької мови для формування професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні

Розділ 4. Формування у майбутніх учителів і викладачів французької мови медіакомпетентності (Д.А.Руснак)

4.1. Медіакомпетентність як різновид професійної компетентності вчителя / викладача іноземної мови

4.2. Методичні завдання на прикладі реклами

4.3. Методичні завдання на прикладі відеокліпу

4.4. Методичні завдання на прикладі репортажу

Післямова

Текст монографії розміщено в репозитарії КНЛУ. Режим доступу http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu)