Зміст монографії 2016

Домашняя Вверх

 

Зміст колективної монографії

"Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови:

сценарії заходів французькою й іспанською мовами"

 

Передмова

Розділ 1. Методична підготовка майбутнього викладача французької мови до організації позааудиторної роботи (Майєр Н. В.)

1.1. Позааудиторна робота як підсистема професійної підготовки майбутнього вчителя / викладача іноземної мови

1.2. Формування методичних знань

1.3. Формування методичних умінь

Розділ 2. Сценарії позааудиторних заходів для студентів-філологів

2.1. Rousnak D. A. Scénario pédagogique «Le bonheur / la réussite dans la vie»

2.2. Rousnak D. A. Scénario pédagogique «La famille d’aujourd’hui: la femme et l’ homme dans un couple»

2.3. Бігич О. Б. Професійно орієнтована рольова гра «Películas de animación los ganadores de los Premios Goya»

Розділ 3. Сценарії позааудиторних заходів для майбутніх менеджерів туризму (Бігич О. Б.)

3.1. Професійно орієнтована рольова гра «El mejor viaje turístico de flores» /«The best flower tour»

3.2. Професійно орієнтований проект «Turismo ecoloógico»

Розділ 4. Сінквейн-колаж як мультимедійний засіб унаочнення (Бігич О. Б.)

4.1. Пізнавальний сінквейн-колаж «Нарцис»

4.2. Лінгвокраїнознавчий сінквейн-колаж «Квіти України»

4.3. Професійно орієнтований сінквейн-колаж «Долина нарцисів»

4.4. Лінгвокраїнознавчий сінквейн-колаж «Las Navidades en España»

Післямова

Відомості про авторів

Текст монографії розміщено в репозитарії КНЛУ. Режим доступу http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu)