Зміст монографії 2017к

Домашняя Вверх

 

Зміст колективної монографії

"Кейсові й подкаст технології формування міжкультурної компетентності"

 

Передмова

Розділ 1. Кейс як засіб формування міжкультурної компетентності у майбутніх учителів і викладачів іноземних мов

1.1.  Кейсова технологія формування у студентів магістратури професійно орієнтованої компетентності в англійському діалогічному мовленні (Ярошенко О. В.)

1.1.1. Педагогічний кейс Education

1.1.2. Психологічний кейс “Adolescence

1.1.3. Методичний кейс “How to Evaluate a Teacher”

1.1.4. Лінгвосоціокультурний кейс “What Can We Learn From Our Foreign Colleagues?

1.1.5. Лінгвістичний кейс “The Velveteen Rabbit

1.2.    Мобільний кейс «Реклама як засіб формування міжкультурної компетентності: гендерні, вікові й етнічні стереотипи» для майбутніх учителів / викладачів французької мови (Руснак Д. А.)

1.2.1. Гендерні стереотипи у французькій та українській рекламі

1.2.2. Вікові стереотипи у французькій та українській рекламі

1.2.3. Етнічні стереотипи у французькій та українській рекламі

Розділ 2. Кейс як засіб формування міжкультурної компетентності у майбутніх перекладачів

2.1. Вимоги до електронного кейсу як засобу формування у майбутніх перекладачів письмової компетентності (Стрілець В. В.)

2.2. Навчання письмового перекладу з англійської мови на українську мову з використанням кейсової й мережевої технологій (Коробейникова Т. І.)

2.3. Електронний кейс для навчання майбутніх перекладачів анотативного й реферативного видів перекладу (Ігнатенко В. Д.)

Розділ 3. Мобільний кейс як засіб формування міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів туризму (Бігич О. Б.)

3.1. Мобільний кейс «Екологічний туризм»

3.1.1. Мобільний кейс «Turismo ecológico en Costa Rica»

3.1.2. Мобільний кейс «Ecotourism in Australia»

Розділ 4. Подкаст технологія формування міжкультурної компетентності (Бігич О. Б.)

4.1. Цільові компетентності подкаст технології навчання іноземних мов і культур

4.2. Міжкультурна компетентність як цільова для формування на різних ступенях навчання іноземних мов і культур

4.3. Подкасти блогів ProfeDeELE.es і Virtual Spanish Classroom

4.4. Організація роботи з матеріалами подкасту

Відомості про авторів

Текст монографії розміщено в репозитарії КНЛУ. Режим доступу http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu)