Самостійна робота

Домашняя Вверх

Самостійна позааудиторна науково-дослідна робота студентів 

Міжнародна науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови»

Світ цінностей і цінності у світі 13-14 травня 2021 р. КНЛУ

 • Черевик Валерія (студентка ІІІ курсу, спеціальність 014 Середня освіта)  Аудіокнига як засіб формування у початковій школі іспаномовних рецептивних компетентностей // «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2021. - С. 585-587.
 • Ларіна Альона (студентка ІІІ курсу, спеціальність 014 Середня освіта) Іспаномовна безеквівалентна лексика в текстах для позакласного читання // «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2021. - С. 569-571.
 • Гайнієва Маргарита (студентка ІІІ курсу, спеціальність 014 Середня освіта) Мовні труднощі формування аудитивної компетентності корейською мовою // «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2021. - С, 554-555.
 • Ларіна Альона (студентка ІІІ курсу, спеціальність 014 Середня освіта) Формування у молодших школярів іспаномовної фонетичної компетентності  // Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі: Матеріали ІV Всеукраїнської наукової інтернет конференції. - Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 12 листопада 2020 року. - С. 22-24. 

 • Веприцька Марина, Горщарук Анна. Культурний асимілятор як сучасний засіб формування в школярів іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності  // Іноземні мови. - 2020. - № 3. - С. 31-44

Міжнародна науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови»

Світ як інтертекст 17-18 червня 2020 р. КНЛУ

 • Заїка Вікторія (студентка ІУ курсу, спеціальність 014 Середня освіта)  презентація виступу 18 червня 2020 р.

 • "Tio Spanish» - сучасний засіб формування в учнів основної школи іспаномовних компетентностей"

 • Веприцька Марина (студентка ІУ курсу, спеціальність 014 Середня освіта)  Культурний асимілятор як сучасний засіб формування у школярів іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності / Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Ad orbem per linguas. До світу через мови» Світ як інтертекст. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2020. – С. 432-434.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців "Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти"

31 березня 2020 р. Чернігів

 • Веприцька Марина (студентка ІУ курсу, спеціальність 014 Середня освіта) Лінгвосоціокультурне наповнення розділу 1 підручника іспанської мови «HOLA, ESPAÑOL – 5» // Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. – Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2020. – С. 46-47.

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології та педагогіки"   8–9 листопада 2019 р. Харків

 • Чабан Анастасія (студентка ІІІ курсу, спеціальність 014 Середня освіта) Автентична пісня як ефективний засіб формування у школярів іспаномовної лексичної компетентності // Актуальні проблеми психології та педагогіки : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. – C. 33-35.

Міжнародна науково-практична конференція "Ad orbem per linguas. До світу через мови" 20-22 березня 2019 р. КНЛУ

 ІІІ курс. Спеціальність 014.02 Середня освіта

ІІІ курс. Спеціальність 035.05 Філологія

 • Заїка В. В. Ютуб-канал «Tío Spanish: aprender Еspañol» як допоміжний засіб формування лінгвосоціокультурної компетентності на уроці іспанської мови // Ad orbem per linguas. До світу через мови : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 498-500.

 • Бігич О. Б. Заїка В. В. Аналітичний огляд навчальних матеріалів «Tío Spanish: aprender Еspañol online» // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 30. – С. 196-202.

 • Погребняк В. В. Автентичні пісні як ефективний засіб формування в учнів іспаномовної компетентності в аудіюванні // Ad orbem per linguas. До світу через мови : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 511-513.

ІІ курс. Спеціальність 014.02 Середня освіта

ІУ курс

 

 • Ютовець Василина Лінгвосоціокультурне наповнення підручника іспанської мови «Hola. Español-10”

Ютовець В. В. Лінгвосоціокультурне наповнення підручника іспанської мови «Hola Español-10» // Ad orbem per linguas. До світу через мови : Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 526-528.

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії" 20 лютого 2019 р.  (Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка)

 • Заїка Вікторія – Ютуб-канал «Tío Spanish: Aprender Español» як допоміжний засіб формування в учнів  іспаномовної фонетичної компетентності початкової школи та її вдосконалення: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії", Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 154-156.

Міжнародна науково-практична конференція "Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття" 7–8 грудня 2018 р. (м. Харків)

 • Дмитрієва Єлизавета – Вправи для навчання молодших школярів техніки письма іспанською мовою,

 • Заїка Вікторія – Ютуб-канал «Tío Spanish: Aprender Español» як допоміжний засіб формування іспаномовної граматичної компетентності учнів

IV міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки"  6-7 грудня 2018 р. (м. Дніпро)

 • Дмитрієва Єлизавета – Засоби покращення іспаномовної вимови учнів (IІІ курс. Спеціальність 014.02 Середня освіта)

 • Заїка Вікторія – Ютуб-канал «Tío Spanish: Aprender Español» як сучасний засіб удосконалення лексичної компетентності учнів  (IІІ курс. Спеціальність 014.02 Середня освіта)

 • Божко Софія Мексиканське свято Dia de Muertos в автентичних мультфільмах Coco й El libro de la vida (ІІ курс. Спеціальність 014.02 Середня освіта)

 ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі» (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 19-20 листопада 2018 р.)

ІІІ курс. Спеціальність 014.02 Середня освіта

ІІ курс. Спеціальність 035.05 Філологія

 • Дмитрієва Єлизавета – Сучасні засоби навчання школярів іспанської мови: мультфільм «Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo»,

 • Заїка Вікторія – Сучасні засоби навчання школярів іспанської мови: ютуб-канал «Tío Spanish: Aprender Español»,

 • Лисак Ірина – Автентичний комікс як засіб формування у школярів лінгвосоціокультурної компетентності.

 • Кутурженко Богдан – Автентичні інтернет-персонажі як віртуальні помічники вчителя іспанської мови початкової школи,

 • Демидюк Валентина, Іващенко Світлана, Швець Лілія   Автентичний мультфільм «Сoco» як засіб виховання молодших школярів.