Розвиток

Домашняя Вверх

 

Особистісно-діяльнісний розвиток школяра

 

Лекція (в таблиці)

 

Особистісно-діяльнісний підхід

Особистісний розвиток

Діяльнісний розвиток

Лінії особистісного і діяльнісного розвитку

Мотиваційний розвиток

Інтелектуальний розвиток

Навчальний розвиток

Комунікативний розвиток

Зміст кожної лінії розвитку

Мотиви учіння

Когнітивні процеси: увага, пам’ять, уява, мислення, сприймання.

Емоції, вольові якості.

Гра

Учіння

Рідномовна / іншомовна комунікативна діяльність

 

Семінарське заняття:

 • 1. Мотиваційний розвиток школяра в процесі вивчення іспанської мови.

Савченко О. Я. Мотивація учіння молодших школярів // Дидактика початкової школи: Підруч. для студ. пед. фак-тів.– К.: Абрис, 1997.– С.131-137.

 

Опрацювавши джерело, охарактеризуйте різні види мотивів молодших школярів при вивченні іспанської мови.

 

Додаткові джерела з проблеми.

Методика діагностики мотивів вивчення іспанської мови.  

 • 2. Інтелектуальний розвиток школяра в процесі вивчення іспанської мови.

Поліщук С. А. Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2005. 158 с.

 

Опрацювавши джерело, охарактеризуйте особливості розвитку пізнавальних процесів молодших школярів: уваги, сприймання, мислення, пам'яті, уяви. Які їхні характеристики є найсуттєвішими при вивченні іспанської мови?

 

Додаткові джерела з проблеми.

Методика діагностики когнітивних процесів.  

 • 3. Навчальний розвиток школяра в процесі вивчення іспанської мови.

Опрацювавши джерело, охарактеризуйте особливості учіння молодших школярів, його складники; інші види діяльності, характерні для молодшого шкільного віку. Які з них можуть залучатися до вивчення іспанської мови?

 

Додаткові джерела з проблеми.

Методика діагностики діяльності учіння.  

 • 4. Комунікативний розвиток школяра в процесі вивчення іспанської мови.

Бігич О. Б. Комунікативний розвиток молодшого школяра у сфері рідної мови // Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ: Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ Linguapax-УІІІ. Філологія. Педагогіка. Психологія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. Вип. 6. С.391-396.  

 

Опрацювавши джерело, охарактеризуйте особливості комунікативного розвитку молодших школярів у сфері рідної мови.

 

Додаткові джерела з проблеми.

Методика діагностики аудитивних умінь.  

 

Додаткові джерела до теми

 

Мотиваційний розвиток

 • Малихіна О. В. Мотивація учіння молодших школярів.- К.: Навч. книга, 2002.- 304 с.

 • Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іспанської мови : Монографія: Вид. центр КНЛУ, 2010. - С. 7-10.

Інтелектуальний розвиток

 • Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іспанської мови : Монографія: Вид. центр КНЛУ, 2010. - С. 10-15.

Навчальний розвиток

 • Метьолкіна М. М. Конструювання з паперу в навчально-виховному процесі з англійської мови в І класі // Рідна школа. - 2002. - №№8-9. - С.38-40. 

 • Бігич О. Б. Діяльнісний розвиток молодшого школяра в процесі навчання іспанської мови // Zprávy vědecké ideje – 2008: Materiály IY mezinárodní vědecko-praktická konference.- Díl 7. Pedagogika. Psychologie a sociologie. Hudba a život. - Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2008. - С. 59-62. чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/29_NNM_2008/Psihologia/35725.doc.htm

 • Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іспанської мови : Монографія: Вид. центр КНЛУ, 2010. - С. 10-15.

Комунікативний розвиток

 • Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іспанської мови : Монографія: Вид. центр КНЛУ, 2010. - С. 15-16.