Мовленнєві компетентності

Домашняя Вверх Навчання аудіювання Аналіз фрагмента уроку

Формування мовленнєвих компетентностей

Лекція (в таблицях)

Етапи роботи з аудіотекстом

 

Pre-escucha

1) зняття мовних та/або смислових труднощів;

2) прогнозування змісту аудіотексту за його назвою, ілюстрацією, ключовими словами, першим/останнім реченням;

 

Durante la escucha

3) формулювання комунікативної настанови на аудіювання тексту;

4) власне аудіювання тексту;

 

Pos(t)-escucha

5) контроль розуміння змісту (основного і детального) аудіотексту;

6) обговорення змісту аудіотексту.

 

Етапи роботи з текстом для читання

 

Pre-lectura

1) зняття мовних та/або смислових труднощів;

2) прогнозування змісту тексту за його назвою, ілюстрацією, ключовими словами, першим/останнім реченням;

 

Durante la lectura

3) формулювання комунікативної настанови на читання тексту;

4) власне читання тексту;

 

Pos(t)-lectura

5) контроль розуміння змісту (основного і детального) тексту;

6) обговорення змісту тексту.

 

Етапи навчання монологічного мовлення

 

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Мета – оволодіння вмінням

oб’єднувати ЗМ у ПФЄ

висловлюватися на понадфразовому рівні

висловлюватися на текстовому рівні

 

Етапи навчання діалогічного мовлення 

 

0 етап

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Мета – оволодіння

реплікуванням

діалогічними єдностями

умінням вести міні-діалог

умінням вести діалоги різних типів

 

Етапи навчання написання листа

 

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Ознайомлення з текстом-зразком листа і стандартами його побудови:

  • аудіювання і читання листа;

  • набуття знань про структуру листа, мовленнєві зразки, засоби міжфразового зв’язку, план-схему листа.

Формування вмінь побудови тексту листа:

 

написання

  • дати і привітання в опорі на зразок;

  • абзаців в опорі на їхню структурно-мовленнєву схему;

  • формули прощання в опорі на зразок.

Розвиток умінь написання тексту листа:

  • самостійне написання дати і привітання;

  • самостійне написання тексту;

  • самостійне написання формули прощання.

 

Семінарське заняття

 

План:

1. Презентація фрагмента уроку з навчання аудіювання. Аналіз фрагмента уроку. 

2. Презентація фрагмента уроку з навчання читання.

3. Презентація фрагмента  уроку з навчання монологічного мовлення.

4. Презентація фрагмента  уроку з навчання діалогічного мовлення.

5. Презентація фрагмента уроку з навчання написання листа.

 

Джерела до теми

  • Бігич О. Б. Формування мовленнєвої компетентності // Планування уроку англійської мови в початковій школі : Посібник. - К.: Ленвіт, 2006.  - С. 36-48.

  • Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови : Монографія. - Вид. центр КНЛУ, 2010. - С. 26-33.