Планування позакласних заходів

Домашняя Вверх

Планування позакласної роботи з іспанської мови

 

Лекція (в таблиці)

Форми позакласної роботи з іспанської мови

Критерій - кількісне охоплення учасників

 • Індивідуальні

 • Групові

 • Масові 

 Критерій - зміст

 • Змагальні

 • Засоби масової інформації

 • Культурно-масові

 • Політико-масові

Критерій - об'єднувальні форми

 • Дитячі клуби за інтересами

 • Шкільні музеї, бібліотеки

 • Кіностудії, кінотеатри

 • Клуби веселих та кмітливих

Тиждень іспанської мови і культури

Проєктна робота

Семінарське заняття

План:

 • Аналіз сценаріїв позакласних заходів:

    - тематичної добірки конкурсів «Найкращий знавець теми "Seasons"»

    - тематичного ранку «Літературна англомовна казка: Дж. Р. Кіплінґ»

    - тематичного ранку «Tricolín: ayer, hoy, mañana».

 • Презентація позакласного заходу з іспанської мови для ... класу.

Джерела до теми

 • Бігич О. Б. Мультфільм на уроці іноземної мови / О. Б. Бігич //  Бъдещето въпроси от света на науката – 2011 : Материали за УІІ международна научна практична конференція. – Том 20. Педагогически науки. Държавна администрация. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. - С. 24-26

 • Бігич О. Б. Освітній потенціал уроку англійської мови: формування у молодших школярів читацького інтересу / О. Б. Бігич // ěda a technologie: krok do budouchosti – 2009: Materiály Y mezinárodní vědecko-praktická konference. - Díl 10. Filologicke vedy. - Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2009. - С. 5-7 ч

 • Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови : Монографія : Вид. центр КНЛУ, 2010. - С. 38-53, 76-90.

 • Бігич О. Б. Особливості використання пісень на різних ступенях навчання англійської мови / О. Б. Бігич // Zprávy vědecké ideje  – 2010 : Materiály YI mezinárodní vědecko-praktická konference.- Díl 10. Pedagogika. - Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2010. - С. 81-83

 • Бігич О. Б. Позакласна робота з іноземної мови в початковій та основній школі: сценарії позакласних заходів : Посібник / О. Б. Бігич, Н. В. Майєр // Бібліотечка журналу «Іноземні мови». – 2013. - № 2. - С. 5-27. 

 • Бігич О. Б. Тематичний ранок для молодших школярів «Літературна англомовна казка: Дж.Р.Кіплінґ» / О. Б. Бігич // Vznik moderní vĕdecké – 2012 : мateriály YIII mezinárodní vědecko-praktická konference, – Díl 10. Pedagogika. – Praga: Publishing House «Education and Science», 2012. - С. 13-15

 • Бігич О. Б. Тематичний ранок «Tricolín: ayer, hoy, mañana» з іспанської мови для молодших школярів / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2014. - № 4. - С. 53-56.