Методичний брифінг

Домашняя Вверх

 

Методичний брифінг

 

На практичні заняття з вибіркової дисципліни «Сучасні технології навчання іноземних мов і культур» з-поміж інших винесено тему «Інформаційно-комунікаційні технології». Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності передусім передбачає ознайомлення студентів з інтернет-ресурсами освітнього призначення та їх аналіз.

Практичне заняття з теми «Інформаційно-комунікаційні технології навчання іноземних мов і культур» включає висвітлення теоретичних тематично дотичних питань, а також методичний аналіз освітнього сайту (як засобу навчання німецької мови) та мобільного додатку (як засобу навчання англійської мови) за власним вибором студентів. (При цьому індивідуальним завданням, яке не є обов'язковим і виконується лише за бажанням студента, є розроблення власного освітнього сайту (веб-сторінок) чи мобільного додатку як засобів формування іншомовної комунікативної компетентності). Тому форматом професійно орієнтованої рольової гри я обрала методичний брифінг студент інформує присутніх про освітній сайт чи мобільний додаток як засоби формування іншомовної комунікативної компетентності.

Освітні сайти для навчання німецької мови

спеціальність 014.02 Середня освіта (німецька мова і література), група СОнім59-16

Аналітичні огляди освітніх сайтів для навчання німецької мови

студенток Білик Вікторії, Козир Аліни, Савватєєвої Дарини, Сидорець Олени

Мобільні їастосунки для навчання англійської мови

спеціальність 014.02 Середня освіта (англійська мова і література), група СОа61-17

Шатова Ольга презентує "English with a Twist"

 Мандзюк Богдана презентує  "DuoLingo"

Матвієнко Катерина презентує  "Puzzle English"