Методична капсула

Домашняя Вверх

Презентація методичних капсул веб-квесту

"Формування в учнів іспаномовної аудіовізуальної компетентності"

 

12 квітня 2018 р. на засіданні методичної секції міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" студентки ІУ курсу (групи МЛі01-14 і МЛі02-14) факультету романської філології (відділення іспанської мови)

Баран Марія Бойченко Софія
Таровик Лілія Лошатинська Наталія

 

презентували свої методичні капсули як результат виконаного в І семестрі поточного навчального року веб-квесту "Формування в учнів іспаномовної аудіовізуальної компетентності". Укладені студентками навчальні матеріали були апробовані ними під час педагогічної практики на різних ступенях навчання іспанської мови.

 

Студенти факультету романської філології

(відділення іспанської мови)

Учасниці веб-квесту (зліва направо) - Баран Марія,

Таровик Лілія, Бойченко Софія, Лошатинська Наталія

 

Слухацьку аудиторію склали студенти ІІІ курсу, які щойно розпочали вивчення курсу методики навчання іспанської мови в закладі середньої освіти. Яскраві мультимедійні презентації й виступи студенток уможливили бачення третьокурсниками перспектив формування своєї методичної компетентності вчителя іспанської мови, зокрема щодо навчання аудіювання.

Кожна учасниця веб-квесту отримала авторську монографію "Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності" (К.: Вид. центр КНЛУ, 2017).